آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

شرکت های مشاوره جهت اخذ رتبه مشاوره ملزم به اجرای آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران می باشند، شرکت های مشاوره برای اخذ رتبهمشاوره خود باید طبق آیین نامه ذیل عمل کرده و با طی کردن مسیر صحیح و قانونی به هدف خود که اخذ رتبه مشاوره است نزدیک تر شوند، موسسه حقوقی پارسه با دانش حقوقی و تجربه مکفی در زمینه رتبه بندی شرکت ها و به ویژه اخذ رتبه مشاوره برای شرکت های متقاضی اخذ رتبه مشاوره همواره توانسته در مسیر جلب رضایت مشتریان خود گام بردارد، ضمن مطالعه آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران که در ذیل برای شما عزیزان گردآوری شده، برای رسیدگی به امور اخذ رتبه مشاوره و همچنین دریافت مشاوره رایگان و دریافت خدمات تخصصی اخذ رتبه مشاوره با شماره تلفن 02122883230 موسسه حقوقی پارسه تماس حاصل فرمایید.

كليات
ماده ۱
مقرارت این آیین نامه برای تشخیص صلاحیت و اخذ رتبه مشاور مشاورانی به کار می رود که برای انجام پروژه هایی با ویژگی های زیر،گواهینامه دریافت می کنند:
• بیش از ۵۰ % درصد اعتبار آن توسط دولت تامین شده باشد و یا برای انجام آنها موافقت نامه با ساز مان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مبادله شود .
• طرح های صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج کشورکه نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی داشته باشد.
ماده ۲
واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کارمی روند:
مشاور
شخص حقیقی یا حقوقی است که خدمات مشاوره ارائه می کند.
خدمات مشاوره
مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و بطور کلی فعالیت هایی که منجر به پذیرش و یا رد طرح (به معنای توجیه سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در طرح ) می شود.
• مطالعات بنیادی، کاربردی وتوسعه ای
• مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی
• تهیه و تنظیم استاندارد ها ، ضوابط و معیار های فنی و اجرایی
• طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی
• کنترل مهندسی
• نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره برداری
• برنامه ریزی وکنترل پروژه
• خدمات مهندسی ارزش
• طراحی و پیاده سازی نظام های کیفیت
• خدمات مدیریت و مدیریت طرح
• خدمات برنامه ریزی آموزشی وتوسعه منابع انسانی
• پایش و ارزشیابی طرح ها
• خدمات مطالعات آماری
• خدمات جنبی
تشخیص صلاحیت:
فرآیندی است که طی آن توان تخصصی مشاور بر اساس این آیین نامه ارزیابی و تعیین می گردد.
ارزشیابی:
فرآیندی است که درآن سطح کیفیت کار های در دست انجام یا انجام شده مشاور را در مقاطع یا دوره زمانی معین، تعیین می کند.
سازمان:
در این آیی ننامه منظور “سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور”است.
گواهینامه صلاحیت مشاور:
مدرکی است که بر اساس مقررات این آیی ن نامه، به منظور اعلام صلاحیت مشاور ازسوی سازمان برای ارائه خدمات مشاوره صادر می شود.
تخصص:
عبارت است از یک یا چند شاخه از علوم و فنون که به لحاظ علمی و اجرایی، در یک زمینه کاری قرار گرفته باشند.
گروه تخصصی:
عبارت است از چند تخصص مرتبط باهم که در این آیین نامه به اختصار گروه نامیده می شود.
پایه:
عددی است که توان مشاور را در هر تخصص تعیین می نماید و بر اساس آن مبلغ حداکثر برآورد کار و یا حق الزحمه مناسب و تعداد کار مجاز مشاور، مشخص میگردد. پایه یک، نشانگر بالاترین توان فنی در هر تخصص می باشد.
تعداد کار مجاز:
حداکثر تعداد کاری که می توان به صورت همزمان به مشاور در یک پایه از هر تخصص ارجاع نمود.
حداکثر کار مناسب:
حداکثر مبلغ برآورد یک کار (یا حق الزحمه در مورد تخصص هایی که حق الزحمه در آنها ملاک است که م یتوان در یک پایه از هرتخصص به مشاور ارجاع نمود.
سرگروه:
کارشناسی که دارای ۳ عدد شرایط ۳ در یک تخصص بوده وسرپرستی فعالیت های تخصصی را در تشکیلات مشاور برعهده داشته باشد.
پایه نهایی:
نمایانگر توان فنی و حرفه ای مشاور، برای فعالیت در تمام تخصص های یک گروه می باشد.
مشارکت مدنی:
مشارکتی است بین دو یا چند شخص حقوقی که طبق مقررات منعقد شده است.
مشارکت ثبتی:
مشارکتی است بین دو یا چند شخص حقوقی که در اداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت های صنعتی به ثبت رسیده باشد.
ضریب تعدیل:
ضریبی است که براساس شاخص قیمتها، توسط سازمان تعیین می گردد.
تبصره
• سایر واژگانی که در این آیین نامه به کار رفته و در این ماده تعریف نشده است.دارای همان تعاریفی است که در قانون برنامه و بودجه و سایر قوانین مربوط آمده است.
شما عزیزان برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه رتبه بندی شرکت های مشاور و همچنین دریافت خدمات تخصصی اخذ رتبه مشاوره؛ می توانید با کارشناسان مجرب پارسه به شماره تلفن 02122883230 در تماس باشید.
انواع مشاوران‌
ماده 3
مشاوران‌، براي تشخيص صلاحيت از حيث شخصيت حقيقي و حقوقي به انواع زير تقسيم مي‌شوند:
• شخص حقيقي ـ : كارشناس ايراني داراي تحصيلات دانشگاهي كه طبق اين آيين‌نامه واجدصلاحيت شناخته شود.
• اشخاص حقوقي (غيردولتي‌): بيش از پنجاه درصد مالكيت آن متعلق به اشخاص حقيقي ياحقوقي غيردولتي و يا تركيبي از آنها باشد.
• اشخاص حقوقي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور: براساس قوانين ومقررات براي انجام فعاليتهاي نظام فني و اجرايي تشكيل يافته و انجام خدمات مورد درخواست در موضوع فعاليت‌آنها در اساسنامه قيد شده باشد.
• اشخاص حقوقي بخش عمومي: بر اساس قوانين و مقررات براي انجام فعاليتهاي نظام فني واجرايي تشكيل يافته و در اداره كل ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي به ثبت رسيده و انجام خدمات مورد درخواست‌در موضوع فعاليت آنها در اساسنامه قيد شده باشد و اين واحدها متعلق به بخش عمومي موضوع ماده (5) قانون‌محاسبات عمومي كشور باشد.
• نوع پنجم : ساير واحدهاي خدمات مشاوره ايراني و خارجي و مراكز علمي پژوهشي كه حايز شرايط نوع‌اول‌، دوم ،سوم و چهارم نباشند و گروههاي همكاري مدني كه براي يك كار خاص تشكيل شده باشد، نوع پنجم‌محسوب مي‌شوند.
تبصره 1
• درصورتي كه صددرصد سهام ثبتي گروه همكاري متعلق به يك يا چند نوع از انواع واحدهاي‌خدمات مشاوره موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه باشد، گروه و پايه شركت متقاضي‌، بالاترين پايه در هر تخصص كه‌توسط سهامداران شركت متقاضي كسب شده است‌، خواهد بود. شركتهاي تشكيل شده براي ساير كارها، شخصيت‌حقوقي خود را حفظ مي‌نمايند.
تبصره 2
• هر يك از واحدهاي خدمات مشاوره تشخيص صلاحيت شده فعلي كه حايز شرايط يكي از انواع‌دوم و سوم نباشند، از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه‌، سه سال فرصت خواهند داشت (درصورت تمايل به اخذ صلاحيت‌مجدد) تا خود را با شرايط اين آيين‌نامه تطبيق دهند. در دوره مذكور آخرين وضعيت رتبه‌بندي اين‌گونه واحدها به‌قوت خود باقي خواهد ماند.

موسسه حقوقی پارسه با بیش از دو دهه تجربه طلایی در حوزه رتبه بندی شرکت ها و خدمات تخصصی اخذ رتبه مشاوره با شماره تلفن 02122883230 آماده به انجام کلیه امور رتبه بندی شما عزیزان است.
تشخيص صلاحيت مشاوران
ماده 4
• تشخيص صلاحيت مشاوران از سوي سازمان صورت مي‌گيرد.
ماده 5
• سازمان‌، مشاوران را در قالب ضوابط اين آيين‌نامه‌، در پايه‌هاي "سه‌"، "دو" و "يك‌" در هر تخصص وهمچنين پايه نهايي در گروههاي تخصصي‌، تعيين صلاحيت مي‌نمايد.
تبصره 1
• درصورتي كه صلاحيت انجام تمامي تخصصهاي يك گروه در پايه يك توسط مشاور احراز گردد،پس از تصويب كارگروه فني تشخيص صلاحيت‌، مشاور، پايه نهايي را اخذ نموده و با توجه به تعداد كار مجاز در هرتخصص بدون درنظر گرفتن محدوديت حداكثر حق‌الزحمه يا كار مناسب‌، فعاليت مي‌نمايد.
تبصره 2
• هر مشاور مي‌تواند با معرفي افراد واجد شرايط بر اساس ضوابط اين آيين‌نامه در تمامي تخصصها وگروههاي تخصصي و يا تكرار در تخصص احراز صلاحيت نمايد.
ماده 6
• در فهرستي كه هر ساله به وسيله دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان و سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي استانها تهيه و منتشر مي‌شود، نكات زير مشخص مي‌گردد:
• فهرست كلي خدمات مشاوره مربوط به هر يك از تخصصها.
• نام و مشخصات هر يك از مشاوران ذي‌صلاح‌، در هر يك از تخصصها و گروههاي تخصصي‌.
• پايه‌، تخصص‌، گروه‌، مبلغ حداكثر حق‌الزحمه يا كار مناسب و تعداد كار مجاز براي هر مشاور
تبصره
• اين فهرست مي‌بايست در مركز اطلاع‌رساني رايانه‌اي دفتر امور مشاوران و پيمانكاران قابل دسترسيو بهنگام باشد.
ماده 7
• تركيب اعضا و وظايف كارگروه فني تشخيص صلاحيت به شرح زير مي‌باشد:
1- تركيب اعضا:
• مدير كل دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان به عنوان رييس كارگروه
• يك نفر كارشناس خبره در گروه تخصصي مربوط به انتخاب معاون فني سازمان
• يك نفر كارشناس خبره با معرفي تشكل صنفي مربوط
• نماينده دستگاه اجرايي ذي‌ربط
• نماينده دفتر بخشي ذیربط در سازمان
2- وظايف‌:
• تغيير در شرح خدمات و تخصصها، حداكثر ظرفيت يا كار مناسب و تعداد كار مجاز
• تصويب احراز صلاحيت مشاوران در پايه نهايي
• ساير وظايفي كه بر اساس اين آيين‌نامه و آيين‌نامه ارجاع كار به مشاوران به‌عهده كارگروه فني تشخيص‌صلاحيت گذاشته شده است‌.
تبصره 1
• تصميمات اين كارگروه با حداقل سه رأي موافق قابل اجرا مي‌باشد.
تبصره 2
• مصوبات موضوع جزء (1) بند (ب‌) ماده (7) با تأييد و ابلاغ رييس سازمان اجرا مي‌شود.
ماده 8
• گواهينامه مشاوران بسته به مورد در هر تخصص و يا گروه براي مشاوران نوع اول‌، دوم‌، سوم‌، چهارم وگروه همكاري ثبتي صادر مي‌شود. واحدهاي خدمات مشاوره نوع پنجم و گروههاي همكاري مشاركت مدني‌ ،براي يك كار خاص به صورت موردي درقالب اين آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مي‌شوند.
ماده 9
• شرايط عمومي احراز صلاحيت مشاوران به شرح زير مي‌باشد:
كارشناس حقيقي ايراني:
1- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
• داراي تحصيلات دانشگاهي معتبر (حداقل كارشناسي‌) مرتبط با تخصص مورد نظر طبق جدول شماره (2)با اولويت يك و تجربه مفيد و مؤثر (طبق جدول شماره 4).
• در دوران محروميت يا محكوميت و يا ممنوعيتهاي مؤثر در كارهاي خدمات مشاوره‌، پيمانكاري‌، طرح وساخت (به طور كلي در زمينه فعاليتهاي نظام فني و اجرايي‌) نباشد.
• تعهد به اين كه در هيچ شركت پيمانكاري‌، مديريت طرح و يا شركتها و مؤسسات مهندسان مشاور وسازمانهايي كه اين قبيل خدمات را انجام مي‌دهند، جزو افراد الزامي امتيازآور نباشد.
2- اشخاص نوع دوم‌، سوم و چهارم (اشخاص حقوقي غيردولتي و غيرعمومي و اشخاص حقوقي دولتي وعمومي‌)
• انجام خدمات مشاوره در زمينه فعاليتهاي (موضوع بند "ب‌" ماده 2) مرتبط در اساسنامه شركت قيد شده‌باشد.
• تعهد به اين كه از امتياز افراد فني الزامي شركت‌، در شركتهاي پيمانكاري و يا شركتهاي مديريت طرح ومؤسسات و شركتهاي مهندسان مشاور و ديگر شركتها و يا سازمانهايي كه اين قبيل خدمات را انجام مي‌دهند،استفاده نشده باشد.
• هيچ يك از شركا و مديران و افراد امتيازآور مشاوران در محروميت يا ممنوعيت قانوني براي انجام خدمات‌مشاوره نباشند.
• اشتغال به كار تمام وقت افراد امتيازآور اصلي در شركت به استثناي اعضاي هيأت علمي دانشگاههاضروريست‌.
• دارا بودن تحصيلات تخصصي طبق جدول شماره 2 (حداقل كارشناسي‌) براي هر يك از اعضاي هيأت‌مديره‌، مدير عامل و افراد امتيازآور اين‌گونه شركتها الزامي است‌.
• تطبيق امتياز مدير عامل مشاور، با امتياز مورد نياز سرگروه در احراز يكي از تخصصهاي مشاور الزامي است‌.
تبصره 1
• شركت ها مي‌توانند يك نفر با تخصص امور اقتصادي ،برنامه‌ريزي يا مديريت در تركيب هيأت مديرهداشته باشند.
تبصره 2
• شركا و مديران و كليه افراد امتيازآور شركتهاي غيردولتي و غيرعمومي نبايد مشمول ممنوعيت‌قانوني معامله با دولت باشند.
تبصره 3
• تعهدات مندرج در بندهاي فوق براساس فرم خوداظهاري با امضاي مجاز تعهدآور شركت ارايه‌مي‌گردد.
3- حداقل شرايط كارشناس حقيقي غيرايراني :
• كارشناس حقيقي غيرايراني داراي حداقل ليسانس ، حسن سابقه و با تجربه مفيد و مؤثر در زمينه تخصصي‌مورد نظر كه مورد تأييد مراجع رسمي كشور متبوع و يا مراجع معتبر بين‌المللي باشد.
• به تشخيص سازمان‌، داراي سابقه تخلف حرفه‌اي نباشد.
• به تشخيص سازمان‌، حداقل يك كار نظير پروژه مورد ارجاع انجام داده باشد.
4- حداقل شرايط اشخاص حقوقي غيرايراني :
• شخص حقوقي غيرايراني در خارج از كشور به طور رسمي شخصيت حقوقي احراز نموده‌، داراي حسن‌اشتهار و مجاز به ارايه خدمت مشابه در كشور متبوع باشد و مدارك و سوابق كار مربوط از طرف نمايندگي جمهوري‌اسلامي ايران در آن كشور گواهي شده باشد.
• به تشخيص مرجع رسمي كشور مربوط‌، داراي سابقه تخلف حرفه‌اي نباشد.
• به تشخيص سازمان‌، در 5 سال گذشته حداقل يك كار نظير كار مورد نظر انجام داده باشد.
• شعبه خود را در ايران به ثبت رسانده باشد. چنانچه قراردادي با شعبه ايراني شركت به امضا برسد، شركت يامؤسسه اصلي‌، حسن انجام كار را تضمين نمايد.
تبصره - در موارد خاص كه به علت شرايط ويژه و يا ماهيت كار و يا فقدان مشاور ايراني واجد شرايط‌، استفاده‌از مشاور خارجي ضرورت داشته باشد، از اشخاص حقيقي ياحقوقي مؤسسات خارجي (با رعايت قانون حداكثراستفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظورصدور خدمات ـ مصوب 1375) استفاده مي‌شود.

5- حداقل شرايط گروه همكاري
• گروه همكاري‌، حايز تخصص لازم براي كار مورد نظر باشد.
• ميزان همكاري هر يك از اعضاي گروه براي كار مورد نظر، متناسب با سهم كار ارجاعي به هر كدام خواهدبود.
• با انعقاد هر قرارداد توسط گروه همكاري ثبتي‌، براساس موافقتنامه و به طور متناسب ظرفيت اعضاي‌ذي‌مدخل اشغال مي‌گردد.
ماده 10
• عوامل مؤثر بر تشخيص صلاحيت به شرح زير مي‌باشد:
• نيروي انساني متخصص
• كارهاي انجام شده (تجربه كاري شركت‌)
• ساختار مديريتي
• امكانات پشتيبان
تبصره
• طراحي‌، مرمت و احياي آثار ملي ثبت شده تنها توسط مشاوراني كه براي اين كار تأييد صلاحيت‌شده‌اند، مجاز مي‌باشد.
ماده 11
• امتياز كل به شرح زير مي‌باشد:
1- امتياز كل برابر است با حاصل‌ضرب ضريب ارزشيابي در مجموع امتيازهاي مربوط به عوامل چهارگانه‌(موضوع ماده 10) مطابق با جداول شماره (1-1) و (1-2) و (1-3)(3) به شرح و رابطه زير:
(امتياز ساختار مديريتي و امكانات پشتيباني + امتياز تجربه‌كاري + امتياز نيروي انساني متخصص‌) × ضريب ارزشيابي = امتيازكل
• جدول شماره 1- 1 ـ براي تشخيص صلاحيت مشاوران درتخصصهاي‌:(4)
معماري داخلي - معماري و تزئينات داخلي آثار تاريخي ـ فضاي سبز- ژئوتكنيك - سازه - تأسيسات برق ومكانيك - ژئوفيزيك - محيط زيست - بازرسي فني - خدمات كامپيوتري ـ خدمات مديريت‌، سيستم و اقتصاد -ايمني و كاهش خطرات و پدافند غيرعامل - ترافيك و حمل و نقل - نقشه‌برداري‌.
• جدول شماره 1-2 ـ براي تشخيص صلاحيت مشاوران در تخصصهاي‌:
شهرسازي - ساختمان - توانمندسازي بافتهاي فرسوده ـ طراحي شهري ـ راهسازي - راه‌آهن - فرودگاه سازي‌بندرسازي - شبكه‌هاي آبياري و زهكشي - تأسيسات آب و فاضلاب - حفاظت و مهندسي رودخانه ـ كشاورزي ودامپروري - شيلات و آبزيان - گروه پست و مخابرات - مطالعات جغرافيايي و برنامه‌ريزي فضايي - ميراث‌فرهنگي - گروه مطالعات آماري - گروه زمين‌شناسي و معدن - خدمات برنامه‌ريزي آموزشي و توسعه منابع‌انساني‌(5) - باستان‌شناسي‌، طراحي‌، مرمت و احياي آثار تاريخي‌.
• جدول شماره 1-3 براي تشخيص صلاحيت مشاوران در تخصصهاي‌:
سدسازي - گروه نفت و گاز- گروه انرژي - گروه صنعت‌.
تبصره - حداقل شرايط لازم براي تشخيص صلاحيت مشاوران در تخصصهاي معماري و تزئينات داخلي‌آثار تاريخي‌، باستان‌شناسي‌، طراحي‌، مرمت و احياي آثار تاريخي توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري باهمكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت مسكن و شهرسازي تعيين خواهد شد.
2- امتياز نيروي انساني متخصص
ضريب تداوم ماندگاري در واحد متقاضي × امتياز سوابق كاري مفيد با توجه به مدرك تحصيلي = امتيازنيروي انساني متخصص
• امتياز تحصيلات و تجربه در هر پايه از تخصص براي افراد امتيازآور، بر اساس مدارك تحصيلي در مقاطعكارشناسي به بالا محاسبه و منظور مي‌شود.
• امتياز سوابق كاري مفيد افراد امتيازآور، با توجه به مدرك تحصيلي‌، بر اساس فرمول شماره يك پيوستمحاسبه و منظور مي‌گردد.
• ضريب تداوم ماندگاري افراد امتيازآور در شركت‌، طبق جدول شماره (3) پيوست محاسبه و منظورمي‌شود.
• ضريب تصحيح نوع سابقه كار افراد امتيازآور، طبق جدول شماره (4) پيوست محاسبه و منظور مي‌شود.
3- محاسبه امتياز تجربه كاري مشاوران‌:
امتياز تجربه كاري مشاوران در تخصص مربوط‌، پس از جمع كل حق‌الزحمه دريافتي و اعمال ضريب تعديل به‌روش زير مطابق با جدول شماره (5) پيوست محاسبه مي‌گردد:
(ضريب تعديل مربوط به سال دريافت حق‌الزحمه‌) × (جمع مبالغ حق‌الزحمه در سال انجام كار) S = جمع كل حق‌الزحمه دريافتي
4- امتياز ساختار مديريتي و امكانات پشتيباني بر اساس جداول شماره (7 و 6) پيوست محاسبه مي‌شود.ماده 12 ـ مشاوران نوع يك (شخص حقيقي ايراني‌) بر اساس جدول شماره (8 ) پيوست تشخيص صلاحيت‌مي‌شوند
ماده 13
• فهرست كلي خدمات هر تخصص مطابق با جدول شماره (10) پيوست مي‌باشد.
ماده 14
• ضريب ارزشيابي عددي است كه بر اساس رويه‌ها و دستورالعمل ارزشيابي مشاوران كه توسط‌سازمان تهيه و ابلاغ مي‌شود، محاسبه مي‌گردد.
تبصره ـ دستورالعمل ارزشيابي مشاوران ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه از سوي سازمان تهيه و ابلاغ‌مي‌گردد. ضريب ارزشيابي مشاوران در نخستين دوره تشخيص صلاحيت مساوي (يك‌) در نظرگرفته مي‌شود.

مقررات عمومي
ماده 15
سازمان موظف است عملكرد مشاوران را در قالب دستورالعمل ابلاغي مورد ارزشيابي قرار داده ونتايج حاصل شده را براي تعيين صلاحيت‌، شاخص ارزشيابي و انتخاب مشاوران برتر استفاده نمايد.
• دستگاههاي اجرايي موظفند بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان (دستورالعمل ارزشيابي مشاوران‌) اطلاعات مورد نياز براي ارزشيابي را، در مورد وضع قراردادها، كيفيت و نحوه كار مشاور، به موقع در اختيار سازمان‌قراردهند.
• در دوره ارزشيابي‌، متناسب با ارزشيابي مشاوران‌، گواهينامه صلاحيت آنان تغيير خواهد كرد.
ماده 16
• هر دو سال يك بار مشاوران شايسته و برتر، انتخاب و تشويق مي‌شوند. سازمان موظف است‌دستورالعمل لازم براي انتخاب بهترينهاي مهندسي كشور را تهيه و بر اساس آن جشنواره انتخاب مشاوران برتر رابرگزار نمايد. در اين راستا دستگاههاي اجرايي موظف به همكاري با سازمان مي‌باشند.
ماده 17
• به منظور رسيدگي و برخورد يكسان با تخلفات مشاوران‌، سازمان موظف است دستورالعمل مربوط‌را، حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه تهيه و تنظيم نمايد. دستورالعمل يادشده شامل نحوه رسيدگي به‌تخلفات و جرايم مربوط از اخطار كتبي تا محروميت كامل از ارجاع كار و لغو گواهينامه تشخيص صلاحيت‌مي‌باشد. اهم تخلفات به شرح زير تعيين مي‌گردند:

1- ارايه اطلاعات خلاف واقع در مراحل تشخيص صلاحيت و يا ارجاع كار.
2- عدم ارايه گزارش وضعيت تمامي كارهاي در دست اجرا و نتايج حاصل از انجام خدمات به سازمان‌.
3- عدم جايگزيني فرد مناسب در مدت سه ماه در صورت خروج فرد امتيازآور از شركت‌.
• در صورتي كه مشاور، كار در دست اجرا در رابطه با تخصص فرد خارج شده داشته باشد، بايد ظرف يك ماه‌نسبت به جايگزيني فرد خارج شده اقدام نمايد.
• چنانچه فرد خارج شده به دلخواه خود و يا بر اثر قصور در انجام وظايف اخراج شده باشد، تا مدت يك سال‌نمي‌تواند براي واحد ديگري كسب امتياز نمايد.
4- هرگاه قصور مشاور در ارايه خدمات منجر به صدور اخطار كتبي يا فسخ قرارداد گردد.
تبصره
• اعتراض مشاور به محروميت ايجاد شده به لحاظ رعايت بند فوق‌، در كارگروه فني تشخيص‌صلاحيت مشاوران رسيدگي مي‌گردد.
5- هرگاه در اثر قصور مشاور در تنظيم اسناد مناقصه و عدم رعايت ضوابط و بخشنامه‌هاي سازمان‌، قراردادپيمانكاري خدشه‌دار شود.
6- پذيرش كار توسط مشاور بيش از ظرفيت مجاز بدون كسب مجوز.
7- تخلفات اعلام شده از سوي تشكل ذي‌ربط‌.
ماده 18
• مشاوران موظفند مفاد اين آيين‌نامه‌، دستورالعملها و بخشنامه‌هايي كه در چارچوب اين آيين‌نامه‌توسط سازمان صادر مي‌گردد، رعايت نمايند.
ماده 19
• حذف شده است.(18/11/1383)
ماده 20
• با تصويب و ابلاغ اين آيين‌نامه‌، تمامي ضوابط و مقررات قبلي تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي‌واحدهاي خدمات مشاوره‌، موضوع تصويبنامه شماره .37022ت‌115ك مورخ 1369/7/1 لغو و براي‌تشخيص صلاحيت واحدهاي مشاوره‌، اين آيين‌نامه ملاك عمل خواهد بود.
ماده 21
• مشاوران تشخيص صلاحيت شده بر اساس ضوابط قبلي تا مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اين‌آيين‌نامه‌، وضعيت خود را با ضوابط اين آيين‌نامه تطبيق داده و گواهينامه صلاحيت دريافت مي‌نمايند.
شما عزیزان برای دریافت مشاوره رایگان و همچنین کسب اطلاعات و دریافت خدمات تخصصی رتبه بندی و همچنین اخذ رتبه مشاوره می توانید با شماره تلفن 02122883230 موسسه حقوقی پارسه در تماس باشید.

ارسال دیدگاه

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
مطالب مرتبط :
اخذ رتبه

اخذ رتبه

اخذ رتبه جهت اخذ رتبه در ابتدا می بایست شرکت مورد نظر به ثبت رسیده باشد و سوء پیشینه نداشته باشد هم چنین مدیران شرکت نیز نباید در مشاغل دولتی کار کنند. الزم است بیش از نیمی از اعضای هیئت مدیره حداقل دارای مدرک دانشگاهی کارشناسی باشند و وجود یک مهندس با 7 سال س...

انواع رتبه

لازم است ابتدا درباره اخذ رتبهو این که اخذ رتبه چیست و انواع رتبه توضیحات مختصری داده شود. رتبه در واقع یک معیار تشخیص صلاحیت و سنجش میزان توانایی شرکت بر اساس تعداد نفرات، میزان سوابق کارکنان، توان مالی محاسبه شده شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری...

اخذ گرید پیمانکاری‎

برای اخذ گریدپیمانکاری ، تقاضا نامه اخذ گرید در آن نام شرکت، شماره ی ثبت شرکت ، شناسه ی ملی و کد اقتصادی و ذکر گرید ها و رشته های مورد نظر را خطاب به ریاست محترم انجمن صنفی پیمانکاران استان تنظیم گردد. همچنین گرید فعلی شرکت و نوع فعالیت شرکت، روی هزینه اخذ گری...

اخذ رتبه در سمنان‎

شهر سمنان یکی از قدیمی‌ترین و اصیل ترین شهرهای ایران و جهان است. شرکتهای پیمانکار و مشاور بزرگی در این استان و شهر سمنان واقع شده است که خدمات اخذ رتبه برای آنها امری مهم است که مجموعه ثبتی و حقوقی پارسه خدمات خود را به این عزیزان در شهرهای استان ارائه میدهد....

اخذ رتبه در یزد‎

افزایش شرکت های پیمانکاری و مشاوره باعث افزایش درخواست اخذ رتبه در یزد شده است در همین رابطه توضیحاتی جهت اخذ رتبه در یزد ذکر خواهیم کرد. ثبت شرکت پارسه در راستای اخذ رتبه پیمانکاری و مشاوران فعالیت چشم گیری دارد. در زمینه اخذ رتبه در یزد همانند دیگر استان های...

اخذ رتبه در البرز‎

یکی از مهمترین توصیه های شرکت ها و موسسات حقوقی بعد از ثبت شرکت، اقدام برای اخذ رتبه میباشد. اخذ رتبه در استان البرز در 5 پایه میباشد که رتبه 1 بالاترین و رتبه 5 پایین ترین آن محسوب میشود. اخذ رتبه در 11 رشته برای پیمانکاران در سامانه ساجات وجود دارد که بنا ب...

اخذ رتبه پیمانکاری در مشهد

اخذ رتبه پیمانکاری در مشهد ، به نوعی اعتبار و اعتماد برای هر شرکتی محسوب خواهد شد. اشخاص حقوقی و حقیقی با داشتن رتبه و گرید می تواند اعتماد مشتریان و همچنین شرکت های طرف قرارداد را جلب نمایند. جهت اخذ رتبه پیمانکاری در مشهد باید سوابق خود را همراه با قرارد...

اخذ رتبه پیمانکاری در اردبیل‎

آماده ارائه خدمات رتبه بندی با کادری مجرب و وکلای پایه یک دادگستری بصورت تخصصی با تکیه بر سالها تجربه کاری در خدمات پیمانکاران ومشاوران محترم می باشیم همچنین اخذ رتبه پیمانکاری در اردبیل در کنار خدماتی نظیر ثبت شرکت ها، ثبت برند، اخذ کد اقتصادی، کارت بازرگانی،...

نحوه رتبه بندی شرکت پیمانکاری‎

به منظور آشنایی و آگاهی از نحوه رتبه بندی شرکت پیمانکاری توضییحاتی و همینطور دستورالعمل هایی در نظر گرفته شده است امیدواریم با مطالعه این مقاله بتوانیم اطلاعات مفیدی در اختیار شما خوانندگان عزیز قرار دهیم. رتبه بندی شرکت، در واقع رتبه بندی شرکت نوعی معیار برای...

شرایط رتبه بندی شرکت پیمانکاری

شرایط رتبه بندی شرکت پیمانکاری • نداشتن سوپیشینه کیفری موثر (به تشخیص کمیته تشخیص صلاحیت) • تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران • دارا بودن تحصیلات دانشگاهی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره (حداقل لیسانس ) در رشته کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست یا رشته های مرتبط •...

Pages