Average: 5 (2 votes)
 اخذ رتبه EPC چیست

اخذ رتبه EPC چیست؟
اخذ رتبه EPC ، اخذ رتبه مشاوران و پیمانکاران همگی نمود رشد صنعت رتبه بندی در دهه های گذشته است اما اخذ رتبه EPCنمونه بارز ا رشد و ارتقای تخصصی در رتبه بندی است؛ چرا که اخذ رتبه EPCموجب می شود پیمانکارانی که در بخش های مختلف مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب و راه اندازی و ... فعال هستند با اخذ رتبه EPC مربوط به شرکت خود، صلاحیت آن شرکت را لحاظ نموده و پس از اخذ رتبه EPC به استفاده حداکثری از توان فنی و مهندسی آن مجموعه اقدام کند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان یک سازمان حرفه ای، مستقل و پیشتاز در زمینه رتبه بندی شرکتها، شرکتهایی که سابقه یا توان انجام کار در قالب EPC دارند را ارزیابی می نماید تا با انجام فرایند اخذ رتبه EPC ، کارفرمایان پروژه های صنعتی را از میزان توانمندی آن شرکت‌ آگاه نماید لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای استفاده از حداکثر توان ساخت داخل و توانمندسازی بخش خصوصی، طرح­های صنعتی و معدنی را که از طریق شرکت های EPC دارای رتبه سازمان مدیریت صنعتی ، در اولویت واگذاری تسهیلات ارزی و ریالی قرار می دهد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اجرای کار پیمانکاران دارنده گواهی صلاحیت را بر اساس آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی بررسی می کند و پس از طی فرایند مربوطه می توانند رتبه EPC خود را دریافت کرده که مدت اعتبار رتبه EPC، چهار سال است و شرایط و مشخصات مهندسین بخش های تدارکات و مهندسی و همچنین بخش نصب و راه اندازی و کنترل کیفیت باید طبق قوانین مشخص شود.

رتبه طرح و ساخت غیر صنعتی:
تقسیم بندی تخصص ها، موضوعات فعالیت و رشته های کاری پیمانکاران طرح و ساخت:
۱-رشته ساختمان:
(۱-۱آموزشی، ورزشی و بهداشتی۱-۲ مسکونی، تجاری و اداری۱-۳ معماری داخلی۱-۴ نوسازی بافت های فرسوده۱-۵ مقاوم سازی)
۲-رشته آب
۳-رشته راه
۴-رشته کشاورزی
۵- آثار تاریخی و فرهنگی
از مهمترین آثار اخذ رتبه EPC ، روشن شدن توانایی ها، تسهیل اجرای قانون، استفاده حداکثری از توان فنی و مهندسی، توسعه نظام پیمانکاری و کمک به تخصیص عادلانه تسهیلات به پروژه ها بر مبنای شایستگی است.

1 دیدگاه

باتشکر از مطالب آموزشی پربارتان

ارسال دیدگاه

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
مطالب مرتبط :

مراحل اخذ رتبه

اخذ رتبه پیمانکاری و اخذ رتبه مشاور هر دو تحت شرایط خاص امکان پذیر است، مراحل اخذ رتبه برای هر یک از شرکت های نام برده شده می تواند زمان بر و پیچیده باشد، شایان به ذکر است موضوع زمان بر بودن اخذ رتبه برای صاحبان شرکت ها بسیار اهمیت دارد و ایشان در نظر دارند که...

 اخذ رتبه EPC چیست

اخذ رتبه EPC چیست

اخذ رتبه EPC چیست؟ اخذ رتبه EPC ، اخذ رتبه مشاوران و پیمانکاران همگی نمود رشد صنعت رتبه بندی در دهه های گذشته است اما اخذ رتبه EPCنمونه بارز ا رشد و ارتقای تخصصی در رتبه بندی است؛ چرا که اخذ رتبه EPCموجب می شود پیمانکارانی که در بخش های مختلف مهندسی، تدارکات،...