آدرس دفتر مركزی

دفتر مرکزی : ضلع شمال غربی پل سیدخندان - پلاک ۱ - ساختمان پارسه - بلوک ۲

تلفن(۱۰۰ خط): ۰۲۱۲۲۸۸۳۲۳۰

ایمیل : info@sabt123.com

وبسایت : www.sabt123.com