آدرس دفتر مركزی

دفتر مرکزی : ضلع شمال غربی پل سیدخندان - پلاک ۱ - ساختمان پارسه - بلوک ۲

خط ویژه : 02174413000

ایمیل : info@sabt123.com

وبسایت : www.sabt123.com