جذب پرسنل امتیازآور

جذب پرسنل امتیازآور

به جهت اهمیت اخذ رتبه برای شرکت های مشاوره و پیمانکاری موسسه حقوقی پارسه به تولید وگردآوری محتوا پیرامون موضوع جذب پرسنل امتیاز آور پرداخته است، رویکرد پارسه تشریح کسب درآمد ایده آل و همین طور ارتقای رتبه شرکت ها می باشد، با رشد چشم گیر بازار کار و سرمایه و همچنین رقابت تنگا تنگ شرکت ها برای کسب اعتبار بیشتر و در نهایت جذب کار؛ باید به این مهم پرداخت که جذب پرسنل امتیاز آور چه مزیتی برای شرکت ها دارد، نکته اینجاست که بر خلاف تمامی پرسنل شاغل در شرکت ها جذب پرسنل امتیاز آور تأثیر گذار تر است و پرسنل امتیاز آور مشخصات انحصاری خود را داراست، جذب پرسنل امتیاز آور به دلیل مدرک تحصیلی و سابقه کار مثال زندی وی می باشد، توجه به تحصیلات و رزومه در جذب پرسنل امتیاز می تواند قابلیت ارتقای رتبه را برای شرکت به همراه آورد، به تعبیر دیگر نداشتن یا کم بودن امتیاز برای اخذ رتبه بالاتر باعث خواهد شد که شرکت ها برای جبران این کنبود تصمیماتی را برای جذب پرسنل امتیاز آور اتخاذ کنند، موسسه حقوقی پارسه با کادر کارشناسی و با تجربه در حوزه جذب پرسنل امتیاز آور سرعت بخش امور اخذ رتبه شرکت شما خواهد بود؛ برای تشریح بهتر موضوع جذب پرسنل امتیاز آور یک راه ساده و کلی وجود دارد که بتوان امتیاز پرسنل امتیاز آور جذب شده را سنجید، بسیار مهم است که در جذب پرسنل امتیاز آور مدارک اولیه ای مانند مدرک تحصیلی موقت یا پایان دوره و یا دانشنامه توجه شود؛ نکته حائض اهمیت برای جذب پرسنل امتیاز آور در آقایان دارا بودن کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت نظام وظیفه است، از شما عزیزانی که نیاز به کسب اطلاعات در زمینه حقوقی به خصوص جذب پرسنل امتیاز آور دارید خواهشمندیم ضمن مطالعه مطالب تهیه شده با تلفن 02122883230 موسسه حقوقی پارسه تماس حاصل فرمایید.
شرایط جذب پرسنل امتیاز آور
• با استناد بر بند (ت) ماده (12) آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران، داشتن تحصيلات مربوط دانشگاهي (حداقل ليسانس) مدير عامل و حداقل دو سوم اعضاي هيات مديره الزامي است.
• در رابطه با پرسنل امتيازآور شرکت های پيمانكار موارد زير بايد مد نظر قرار گيرد:
• امتياز اعضاي علي البدل هيأت مديره امتيازآور شركت، بايد با شرايط پرسنل امتيازآور مورد محاسبه قرار گيرد. افراد علي البدل هيأت مديره در پيمانكاري جزء افراد هيأت مديره محسوب نمي شوند. همچنين پرسنل به لحاظ امتيازآور بودن، صرفاً در يك شركت مي توانند امتيازآور باشند.
• درخصوص نحوه استفاده از افراد غير ايراني (خصوصي) متقاضي تشخيص صلاحيت (پيمانكاري يا مشاوره اي) به عنوان اعضاي هيأت مديره امتيازآور يا غيرامتيازآور ميسر نمي باشد.
• در خصوص موضوع پذيرفتن معافيت تحصيلي افراد بجاي كارت وضعيت خدمت در تشخيص صلاحيت شركت هاي پيمانكار، اين موضوع صرفاً براي اعضاي هيأت مديره شركت به استثنائ مدير عامل مشروط بر اينكه اين افراد در راستاي استفاده از اين امتياز، تحصيلات خود را در دوره قانوني مقرر طي نمايند بلامانع مي باشد ،البته در صورتي كه شرايط و وضعيت فرد در شركت، با ساير ضوابط و مقررات مربوط از جمله آيين نامه ها و دستورالعمل هاي تشخيص صلاحيت مغايرتي نداشته باشد.
• سابقه خدمت سربازي مرتبط در شركت هاي پيمانكاري با پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي جز ء سابقه كاركنان و اعضاي هيات مديره محاسبه مي شود .
• مدير عامل و اعضاي هيات مديرة شركت كه داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر هستند، برای رتبه بندی پیمانکاران بر اساس سابقه مستمر در پانزده سال اخير حضور در مدير عاملي و يا عضو هيات مديره آن شركت، در رشته هاي درخواستي با ضريب 20 امتيازآور مي شوند «1) سابقه حضور در هيات مديره همان شركت در تمام رشت ههاي درخواستي محاسبه مي شود.2) براي سابقه خارج از هيات مديره همان شركت، با ارائه گواهي بيمه، امتياز آنها فقط براي يك رشته محاسبه مي شود»
• وجود يك عضو هيأت مديره يا مدير عامل يا پرسنل امتياز آور با رشته تحصيلي زمينه (فوق ديپلم و بالاتر) براي هر رشته (پايه) درخواستي پيمانكار الزامي است.
• افراد بازنشسته مي توانند مدير عامل، عضو هيات مديره و كاركنان امتيازآور محسوب شوند.
• تجربه افراد بازنشسته پس از بازنشستگي، با توجه به فقدان مدرك بيمه، بر اساس قرارداد فرد با شركت و گواهي اشتغال كه مشتمل بر پروژه هاي مورد همكاري باشد، محاسبه مي شود یعنی سابقه بازنشستگي مرتبط قابل قبول است.
• افراد مشترك با شركت هاي ديگر بر اساس حق بيمه پرداختي فقط براي شركت پرداخت كننده حق بيمه امتياز آور محسوب مي شوند. اين افراد در ساير شركت ها حتي بعنوان هيات مديره نمي توانند امتيازآور باشند.
• براي پرونده هايي كه درخواست پايه هاي 1 و 2 و 3 رشته نيرو را دارند، كل امتياز كاركنان براي ساير رشته هاي درخواستي نيز براساس نفرات صورت مي پذيرد.
• در امتياز كاركنان شركت هايي كه به روش معادل بيمه 36 ماهه كارگاه عمل مي شود، معرفي و درج اطلاعات كاركنان امتيازآور حداقل حد نصاب امتياز كاركنان در پايه مربوطه الزامي است.
• مدير عامل و اعضاي هيات مديره شركت هاي پيمانكاري كه قديمي محسوب مي شوند (در سيستم تيك قديمي دارند) و به طور مستمر از سال 81 تاكنون مدير عامل و يا عضو هيات مديره همان شركت بوده اند، مشمول شرط دو سوم آيين نامه (حداقل مدرك ليسانس) نمي شوند.
• پرسنل امتيازآور نمي توانند همزمان در شركت پيمانكار و مشاور ديگري بعنوان مدير عامل و يا هيات مديره امتيازآور و يا كاركنان امتيازآور باشند.
• براي كليه افراد امتيازآور اعم از مدير عامل، اعضاي هيات مديره، سهام داران و كاركنان، دارا بودن حداقل سه سال سابقه مفيد اخير الزامي برای رتبه بندی است.
• كليه كاركنان دولت (شاغل در دستگاه هاي دولتي) مشمول قانون منع مداخله كارمندان دولت مي باشند. لذا حتي با استفاده از مرخصي بدون حقوق نيز نمي توانند در شركت هاي خصوصي بعنوان مديرعامل، عضو هيات مديره و سهامدار بيش از 5 درصد باشند . در مورد كاركنان دولتي كه به شركت هاي دولتي مي پيوندند ، بايد بصورت انتقال و يا ماموريت به شركت دولتي و يا نماينده سهام دولت و موسسه دولتي در شركت دولتي فعاليت نمايند.
• در محاسبه امتياز سوابق كليه پرسنل امتيازآور در شركت هاي پيمانكاري، سوابق دولتي در دستگاه هاي دولتي (بشرط سوابق كاري مرتبط با رشته هاي پيمانكاري ) و سوابق كاري در شركت هاي مشاور با تخصص مرتبط قابل قبول است.
• در محاسبات پرسنل كاركنان بر اساس بيمه پرداختي تجمعي كارگاه ها در 36 ماه گذشته، مبلغ حق بيمه پرداختي كارگاه مربوط به پرسنل مشغول بكار در كارگاه در دوره 36 ماه گذشته است، لذا پرداخت بدهي هاي دوره هاي قبل در دوره مذكور قابل قبول نيست.
• در محاسبات امتياز كاركنان بر اساس بيمه پرداختي تجمعي كارگاه ها در 36 ماه گذشته، براي شركت هاي پيمانكاري طرح و ساخت یا EPC ، در صورت ثبت كليه پرسنل فني دفتر مركزي بعنوان پرسنل امتيازآور در سيستم ساجات، بيمه پرداختي دفتر مركزي به مجموع بيمه پرداختي كارگاه ها اضافه مي شود.به اين نوع پيمانكاران گواهينامه پيمانكاري مستقل داده نمي شود و فقط احراز پايه 1و 2 آنها در پيمانكاري تاييد مي گردد.
• سوابق بيمه اي افراد امتيازآور مستند به اسناد بيمه تامين اجتماعي كه مرتبط با موضوعات پيمانكاري باشد (حتي در شركت هاي پيمانكاري فاقد گواهينامه، شركت هاي مشاوره اي و سازندگان)، در رشته هاي پيمانكاري قابل قبول است. آخرين كارگاه فرد بايد در شركت پيمانكاري حاضر باشد.
• در سال هايي كه پرسنل امتيازآور، عضو هيات مديره بوده اند، ضمن ضرورت ارائه سابقه بيمه اي، صرفا مستند روزنامه رسمي مبني بر سابقه عضويت در هيات مديره ملاك محاسبه سابقه و امتياز خواهد بود .
• براي پرسنل امتيازآور (مدير عامل، عضو هيات مديره، سهامدار و كاركنان امتيازآور) امتياز مدرك تحصيلي بر اساس بالاترين مدرك ارائه شده و امتياز سابقه از تاريخ اخذ مدرك امتيازآوري قابل قبول (حداقل فوق ديپلم زمينه و مرتبط و بالاتر) محاسبه مي شود.
• جانبازان درحالت اشتغال مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت مي شوند و نمي توانند سهامدار 5 درصد و بالاتر و يا امتيازآور و يا عضو هيات مديره شركت هاي پيمانكاري نوع يك باشند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت امور تخصصی با مشاورین موسسه حقوقی پارسه با شماره تلفن 02122883230 تماس گرفته و کیفیت در خدمات حقوقی را با ما تجربه کنید.

2 دیدگاه

آیا یک فرد امتیاز آور میتواند همزمان در شرکت پیمانکار و مشاور باشد؟

پرسنل امتيازآور نمي توانند همزمان در شركت پيمانكار و مشاور ديگري بعنوان مدير عامل و يا هيات مديره امتيازآور و يا كاركنان امتيازآور باشند.

ارسال دیدگاه

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
مطالب مرتبط :
کارمند امتیازآور

کارمند امتیازآور

کارمند امتیازآور کارمند امتیازآور. سوالی تازه برای افرادی که کمتر از رمز و راز درامدزایی و ارتقای رتبه شرکتهای بزرگ مشاور و پیمانکار با خبر هستند، پرسش اصلی این است: کارمند امتیازآور چه کسی است و چه مشخصاتی دارد؟ کارمند امتیازآور، یک کارمند معمولی نیست، او کار...

جذب پرسنل امتیازآور

جذب پرسنل امتیاز آور

جذب پرسنل امتیازآور به جهت اهمیت اخذ رتبه برای شرکت های مشاوره و پیمانکاری موسسه حقوقی پارسه به تولید وگردآوری محتوا پیرامون موضوع جذب پرسنل امتیاز آور پرداخته است، رویکرد پارسه تشریح کسب درآمد ایده آل و همین طور ارتقای رتبه شرکت ها می باشد، با رشد چشم گیر با...