رشته های پیمانکاری شامل ساختمان و ابنیه ، راه و ترابری، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات، کشاورزی، آب، مرمت آثار باستانی، کاوش های زمینی، ارتباطات، نفت و گاز ، نیرو میباشد و همچنین رشته های مشاوران شامل گروه شهرسازی و معماری، گروه راه وترابری، گروه مهندسی آب، گروه مطالعات کشاورزی، گروه انرژی، گروه پست و مخابرات، گروه صنعت، گروه معدن، گروه نفت و گاز، گروه تخصص های مشترک میباشد. رتبه بندی شرکت پیمانکاری یک معیار مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره‌وران خواهد بود در واقع برای اجرای هر پروژه باید توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت، طبق ضوابط آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران، توسط‌ دستگاه‌های اجرایی ذیربط ارزیابی شود. دریافت گواهی صلاحیت، مرحله اول از فرآیند احراز صلاحیت شرکت های متقاضی حضور در مناقصات دولتی و پروژه‌های بزرگ می‌باشد. برای راهنمایی های بیشتر در زمینه رتبه بندی شرکت پیمانکاری میتوانید با مشاوران شرکت تماس حاصل نمایید تا در پروسه و مراحل رتبه بندی شرکت پیمانکاری شما را همراهی و راهنمایی نمایند. رتبه بندی شرکت پیمانکاری در پایه های 1-2-3-4-5 تعریف شده است که به ترتیب 1 بالاترین رتبه و 5 پایین ترین رتبه برای شرکتها میباشد. مهمترین گزینه برای رتبه بندی شرکت پیمانکاری ، تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در اعضای هیئت مدیره می باشد اما در شرکت های مشاور علاوه بر اهمیت نیروی متخصصرتبه بندی شرکت فنی و مهندسی به کمیت و کیفیت امکانات فنی و نرم افزاری موجود در مجموعه نیز وابسته می باشد.

مدارک لازم جهت رتبه بندی شرکت پیمانکاری

- تهیه درخواست گواهینامه ی تعیین صلاحیت پیمانکاری که در آن با ذکر نام شرکت، شماره ی ثبت ، شناسه ی ملی و کد اقتصادی و ذکر رتبه ها و رشته های مورد نظر خطاب به ریاست محترم انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران باشد.
- کپی برابر اصل آگهی تاسیس و روزنامه ی هیئت مدیره و تغییرات (کلیه ی آگهی های روزنامه)
- کپی برابر اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت و تقاضا نامه ی ثبت شرکت
- کپی برابر اصل کلیه ی صفحات اساسنامه
- کپی برابر اصل صورت جلسه ی سهامداران
- کپی برابر اصل صفحه ی اول شناسنامه و صفحه ی توضیحات، پشت و روی کارت ملی، پشت و روی کارت پایان خدمت همه ی افراد امتیازآور و مدیرعامل و سهامداران
- کپی برابر اصل مدرک تحصیلی کلیه ی افراد امتیاز آور و مدیر عامل
- ارائه ی گواهی کار از شرکت های قبلی افراد امتیازآور که در آن تاریخ شروع و پایان و ذکر جمله ی مثلا کارشناس تاسیسات برقی یا مکانیکی و کارشناس اجرایی ساختمان و ابنیه درج شده باشد.
- تکمیل فرم های ۱۰۰-۲۰۰-۳۰۰-۴۰۰-۵۰۰ که به شرکت متقاضی ارسال می شود.

الزامات اخذ رتبه بندی شرکت پیمانکاری

- پیمانکار قبل از شروع کار، شرایط و قوانین مربوط به کارفرما جهت کار در کارگاه را از او درخواست مینماید. پیمانکار جهت رتبه بندی شرکت پیمانکاری باید مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار را رعایت نماید. همچنین بعد از دریافت ضوابط و هماهنگی های لازم و تایید نهایی توسط کارفرما، پیمانکار موظف می باشد که به آن ها عمل کند. در هر صورت پیمانکار موظف است همیشه اصول و مقررات متعارف را رعایت نماید.
- هرگاه حین انجام کار، اشیای عتیقه یا آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و امثال آن، در محل کار پیدا شود، پیمانکار موظف است که بدون وقفه مراتب را به اطلاع کارفرما و بر اساس قوانین به اطلاع دستگاههای انتظامی برساند. کارفرما جهت حفظ و نگهداری یا انتقام اشیای عتیقه، سریعا اقدام می نماید. پیمانکار موظف است تا زمان اقدام کارفرما یا مقامهای ذیربط جهت حفاظت از اشیای یافت شده، برای حفظ و نگهداری آن ها، مراقبت لازم را به عمل آورد.
- مقررات ایمنی، از جمله تامین نمودن تجهیزات ایمنی کارکنان ، تدابیر فیزیکی برای کار در ارتفاعات و در داخل مخزنها و مجاری و ترانشه های خاکی، تمهیدات ایمنی لازم جهت کار در واحدهای در حال بهره برداری.
- به غیر از مواردی که در شرایط خاصی ممکن است کار در خارج از ساعت های عادی روز و یا در شب پیش بینی شده باشد ، پیمانکار موظف است کارها را در ساعتهای عادی روز انجام دهد. در صورتی که پیمانکار جهت جبران عقب ماندن از برنامه ی زمانی ،از کارفرما درخواست کار در خارج از ساعتهای عادی روز و یا کار در شب را داشته باشد، فقط با قبول کردن تمام هزینه های اضافی ناشی از آن و با تایید کارفرما ،اجازه ی کار در ساعتهای ذکر شده را دارد.
- پیمانکار ، باید یک نسخه از تمام نقشه ها ، اسناد و مدارک پیمان ، دستور تغییر کارها ، نقشه های کارگاهی ، و اسناد کنترل کیفی اجرای کار را که روند تغییرات و اصلاحات را در اختیار داشته باشد و آن ها را در محل مناسبی نگهداری نماید، به صورتی که همواره در دسترس کارفرما برای مراجعه وی باشد.
- پیمانکار برای اخذ رتبه بندی شرکت پیمانکاری ، موظف به رعایت ضوابط مربوط به حفاظت محیط زیست و همچنین نگهداری و بهره برداری صحیح ، طبق اصول فنی و تمیز نگهداشتن اراضی ، مستحدثاث ، راهها و سایر ابنیه موجود در کارگاه و محوطه های اطراف در اختیار وی است. پیمانکار باید بعد از پایان کار ، تمام مصالح مازاد ، زواید ، ماشین آلات ، ابزار و تمام وسایل خود را از کارگاه خارج نموده و همچنین ، باید تمام ابنیه موقت از قبیل خوابگاهها ، دفترهای کار ، شبکه های آب و برق ، تاسیسات جانبی و … را جمع آوری کند و محل آنها را با نظر کارفرما ، پاکسازی کرده و تحویل دهد.
- حفاظت فیزیکی از کارها، از قبیل نحوه حصارکشی ، روشنایی ، آتش نشانی ، حراست و حفاظت از مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی ، نحوه رفت و آمد کارکنان پیمانکار در داخل کارگاه و محدوده های عملیاتی کارفرما.
- پیمانکار جهت دریافت رتبه پیمانکاری ، موظف به حفاظت از افراد شاغل در کارگاه ، اموال ، کارهای انجام شده و مصالح و تجهیزات، ماشین آلات ، اعم از موجود در پای کار ، انبار ، محدوده کار و یا بیرون از آن و سایر اموال و مستحدثاث و تسهیلات موجود در کارگاه، مانند جاده ها ، ساختمانها ، فضای سبز و تاسیسات زیر زمینی است.
- پیمانکار جهت رتبه بندی شرکت پیمانکاری، موظف است فردی با تجربه و دارای شرایط را، به عنوان مسئول ایمنی کارگاه معرفی نماید. وی مسئول حفاظت و جلوگیری از حوادث بر اجرای مقررات و ضوابط ایمنی است.
- در حین انجام کار در موارد اضطراری که ایمنی کارکنان و فعالیت های انجام شده ، مصالح و تجهیزات و سایر اموال و مستحدثاث و تسهیلات موجود در کارگاه ، به خطر بیفتد ، پیمانکار موظف می باشد بدون وقفه و بدون نیاز به دریافت دستور از کارفرما و یا مهندس مشاور ، وارد عمل شده و اقدامهای حفاظتی و ایمنی لازم را انجام دهد.
- طبق الزامات رتبه بندی شرکت پیمانکار، موظف می باشد، ساختمان ها و تاسیسات موقت کارگاه را که برای تجهیز کارگاه احداث می کند در برابر حوادث اتفاقی، مانند آتش سوزی و سیل به هزینه خود بیمه نماید.
- کارفرما طبق الزامات رتبه بندی شرکت پیمانکاری شرکت ساجات و با توجه به روش پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان برای تامین آب، برق،گاز و مخابرات، پیمانکار را به دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی برای گرفتن انشعاب آب،برق،گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و موارد مشابه برای استفاده موقت در دوره ساختمان، معرفی می کند.
- پیمانکار موظف است پس از تحویل کارگاه، بدون وقفه و با توجه به فهرست تعیین شده برای تجهیز، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد.

مدارک عمومی لازم جهت رتبه بندی شرکت پیمانکاری پایه 1 الی 4

۱- کپی برابر اصل شده ی مدارک شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود که شامل:
الف) کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل: اساسنامه– اظهارنامه– روزنامه رسمی– تاسیس و تغییرات - کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها
ب ) کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : اساسنامه – تقاضانامه – شرکت نامه – روزنامه رسمی - تاسیس و تغییرات - کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها
۲- کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت که شامل:
الف ) نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت هایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند.
ب ) گواهی کار مرتبط با رشته مورد در خواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهایی که در کواهی بیمه اعلام شدند.
۳- تصاویر آخرین صورت وضعیت تایید شده و یا اصل تاییدیه کارکرد توسط دستگاه های اجرایی برایکارهای نیمه تمام و مفاصا حساب بیمه برای کارهای تمام شده.
۴- کپی آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام
۵- تصاویر کلیه موافقت نامه ها
۶- تهیه ی سربرگ شرکت در سه نسخه
۷- دو سوم اعضای هیات مدیره به همراه مدیر عامل می بایست دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشند.
۸- اظهار نامه مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.

جهت رتبه بندی شرکت پیمانکاری میتوانید با همکاران ما در تماس باشید تا در این مسیر شما را همراهی نمایند.

ارسال دیدگاه

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
مطالب مرتبط :
ثبت شرکت و رتبه بندی

ثبت شرکت و رتبه بندی

ثبت شرکت و رتبه بندی همه اشخاص حقیقی و حقوقی برای شروع فعالیت انتفاعی و یا غیر انتفاعی خود اقدام به ثبت شرکت می نمایند، دومین گام مهم بعد از ثبت شرکت رتبه بندی شرکت است، رتبه بندی شرکت به منظور نزدیک تر شدن به جذب پروژه و همچنین سرمایه می باشد، ارگان های دول...

شرایط ارتقا رتبه از 5 به 4

شرایط ارتقا رتبه از 5 به 4

شرایط ارتقا رتبه از 5 به 4 اخذ گرید مراحلی زمان بری را دارد و برای هر شرکت اهمیتی چشمگیر دارد،شرکت ها برای اخذ گرید تمام شرایط اختصاصی را فراهم کرده تا بتوانند پس از اخذ گرید مورد نظر خود در مسیر رسیدن به اهداف سریع تر حرکت کنند، اخذ گرید در کمترین زمان ممکن و...

اخذ رتبه

اخذ رتبه

اخذ رتبه اخذ رتبه برای قرار گرفتن شرکتها در جایگاه تخصصی اشان صورت می گیرد،مطابق آیین نامه مربوطه شرکتهای پیمانکاری، مشاوران، انفورماتیک، EPCیا طراحی- ساخت و انبوه سازی؛ می توانند فرآیندهای اخذ رتبه را بگذرانند. برای شرکتهای مشاور رتبه های ۱و۲ و۳ معیار تشخیص...

خرید و فروش سهام شرکت های رتبه دار

خرید و فروش سهام شرکت های رتبه دار

خرید و فروش سهام شرکت های رتبه دار موسسه حقوقی پارسه یکی از با تجربه ترین تشکیلات ارائه خدمات حقوقی در ایران، همواره در راستای رضایتمندی متقاضیان امور حقوقی خدمات خود را به روز رسانی کرده و در اسرع وقت توانسته پاسخگوی نیاز مراجعین محترم باشد، پارسه سعی دارد با...

خرید و فروش رتبه

خرید و فروش رتبه

خرید و فروش رتبه با توجه به فضای رقابتی بازار کار و سرمایه امروزه شرکت ها به دنبال اخذ رتبه یا گرید ایده آل خود هستند؛ زیرا گرید (رتبه) نوعی تضمین صلاحیت کار است، که می تواند شرکت را در فضای رقابتی با دیگر مجموعه ها حفظ کند، لازمه موفقیت در این فضای رقابتی بال...

Pages