رتبه بندی مشاور

رتبه بندی مشاور
شرکت های مشاور به عنوان شرکت های پشتیبان در زمینه های طراحی و ساخت فعالیت می نمایند
و واسطه ی بین کارفرما و پیمانکار می باشند.در واقع این شرکت ها در زمینه ی اجرای پروژه ها
نقشی ندارند بلکه ایده و راه کار برای امور اجرایی ارائه می دهند.
مهندسین حاضر در این شرکت ها با استفاده از دانش، تخصص و تجربه ی خود مشاوره ها ی الزم را
در پروژه های مختلف به متقاضیان اراعه می دهند.

شرکت های مشاور در زمینه های زیر فعالیت می نمایند:
- راه و ترابری
- مطالعات کشاورزی
- صنعت
- معدن
- پست و مخابرات
- نفت و گاز
-مهندسی آب
-شهرسازی و معماری
- انرژی
- تخصص های مشترک
شرکت های مشاور می توانند 3 رتبه از 1 تا 3 کسب کنند که 1 باالترین رتبه و 3 پایین رتبه می
باشد. مشاورین در ابتدا باید خصوصیت های عمومی هم چون داشتن تابعیت ایرانی ،عدم سوء
پیشینه ،دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت ،عضویت در سازمان استان و عدم
ممنوعیت از کار های مشاوره ای را دارا باشند .
هر شرکت مشاور با توجه به معیار های مشاورین خود می تواند رتبه ی باالتری را کسب کند ، در
ادامه به ذکر چند مورد از این معیار ها می پردازیم:
- گذرندان دوره های تخصصی آموزشی
- اراعه ی مقاالت علمی ویژه
- اخذ رتبه در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری
- شرکت در کنفرانس ها و سمینار های تخصصی
- سابقه در فعالیت های مهندسین مشاور

مطالب مرتبط :
رتبه بندی شرکت ها چیست

رتبه بندی شرکت ها چیست

همه شرکت ها به جهت عقد قرارداد و جذب سرمایه و جذب پروژه از سازمان‎ها‎‎ی دولتی به رتبه بندی شرکت نیاز دارند، یکی از عمده ترین دلایل اهمیت رتبه بندی شرکت این است که ارگان های دولتی اجازه ندارند پروژه های خود را به مجموعه های فاقد رتبه بندی شرکت بسپارند، امروزه اکثر پیمانکاران و مشاوران به دنبال رتبه بندی شرکت هستند لذا به مراکزی مراجعه خواهند کرد که معتبر بوده و فرآیند رتبه بندی شرکت را با کیفیت ارائه می دهد، موسسه حقوقی پارسه هموراه در امور رتبه بندی شرکت توانسته رضایت متقاضیان را جلب کرده و کلیه امور رتبه بندی شرکت را بصورت کاملا تخصصی و با بهره گیری از تجارب کارشناسان زبده رتبه بندی شرکت ارائه دهد، از همه متقاضیان رتبه بندی شرکت خواستاریم که با برقراری تماس با شماره تلفن 02122883230 موسسه حقوقی پارسه امور رتبه بندی شرکت خود را به ما محول کرده و نیز مشاوره رایگان دریافت نمایند.

رتبه بندی شرکت

مطالب مرتبط :