رتبه بندی پیمانکاران

رتبه بندی پیمانکاران:
شرکت های پیمانکار مجموعه می باشند که در زمینه هایی از قلبیل ساخت،نصب،اجرا و ... به صورت
حقیقی یا حقوقی فعالیت می نمایند.

معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری شرکت های پیمانکار را به 11 نوع قسمت کرده است:
1.ساختمان
2.راه و ترابری
3.صنعت و معدن
4.تاسیسات و تجهیزات
5.کشاورزی
6.آب
7.مرمت آثار باستانی
8.کاوش های زمینی
9.ارتباطات
10.نفت وگاز
11.نیرو
شرکت های پیمانکار حاوی 5 رتبه از 1 تا 5 می باشند که رتبه ی 5 پایین ترین رتبه و 1 باالترین
رتبه می باشد . شرکت پیمانکار پس از ثبت شرکت و اخذ رتبه باید سعی کنند که رتبه ی خود را
باالتر ببرند زیرا رتبه ی هر شرکت نشان دهنده ی میزان کیفیت و صالحیت آن شرکت می باشد.
شرکت های پیمانکار برای اخذ رتبه ی اولیه می بایست شرایطی از قبیل زیر را رعایت کنند:
- شرکت ثبت شده باشد.
- بیش از نیمی از اعضای هیئت مدیره دارای مدرک کارشناسی باشند.
- وجود یک مهندس با 7 سال سابفه بیمه و یک مهندس بدون سابقه )در این حالت شرکت می
تواند در یک رشته رتبه اخذ نماید.( یا وجود دو مهندس با 3 سال سابقه بیمه )در این حالت
شرکت می تواند در دو رشته رتبه اخذ نماید(
پس از رعایت شرایط باال شرکت می تواند رتبه ی 5 را اخذ نماید حال برای کسب رتبه ی بهتر معیار
های دیگری هم چون تعداد افراد شرکت ، سابقه ی کاری افراد ، توان مالی شرکت و ...بررسی می
شود و شرکت می تواند با بهبود این شرایط رتبه ی خود را افزایش دهد.

مطالب مرتبط :

امروزه بسیاری از متولیان شرکت های پیمانکاری برای جذب پروژه های دولتی و همچنین جذب سرمایه و پروژه ها خصوصی اقدام به اخذ رتبه می نمایند، اخذ رتبه 5 پیمانکاری اولین گام در عرصه اخذ رتبه برای شرکت ها به شمار می آید، بدیهی است که اخذ رتبه شرایط و مدارک خاصی لازم دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، موسسه حقوقی پارسه با کادری مجرب در زمینه اخذ رتبه برای شرکت های متقاضی پذیرای انجام کلیه امور حقوقی و همچنین اخذ رتبه برای شرکت شماست، جهت دریافت خدمات اخذ رتبه و مشاوره حقوقی رایگان با شماره تلفن 02122883230 موسسه حقوقی پارسه تماس حاصل فرمایید.
اخذ رتبه 5 خود را به موسسه حقوقی پارسه بسپارید، در ادامه به مراحل و شرایط اخذ رتبه 5 پیمانکاری خواهیم پرداخت.

مطالب مرتبط :