نحوه مراحل ثبت شرکت

نحوه مراحل ثبت شرکت
1-تماس با مشاورین وکلای ثبت شرکت
2-اعزام وکیل متخصص به مخل شما
3-امضاء قرار داد
4-تکمیل مدارک
5-ثبت نام در سایت و پذیرش اولیه
6-تعیین نام و امضاء
7-انجام امور اداری در ثبت شرکت و گرفتن شماره ثبت
8-اتمام کار و تحویل مدارک در موسسه به کارفرما
9-اخذ روزنامه رسمی
10-دفاتر

شرکت با مسؤلیت محدود:
به شرکت هایی گفته می شود که حداقل از 2 نفر برای امور تجاری تشکیل شده باشد . شرکاء به اندازه سرمایه خود مسئول هستند . اسم شرکت نباید اسم یکی از شرکا باشد . نام شرکت باید 3 سیلاب اسم خاص فارسی باشد.

مدارک مورد نیاز
1-کپی کارت ملی و شناسنامه همه افراد
2-گواهی عدم سوءپیشینه فقط برای اعضا هیئت مدیره

شرکت سهامی خاص
شرکتی است بین 3 تا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده است . در این شرکت ها مسئولیت سهام داران بستگی به مبلغ سهام ان ها است . در شرکت سهامی اعضا هیئت مدیره حداقل 2 نفر تشکیل می شود. سهامداران باید 35% از کل سرمایه شرکت خود را حساب شرکت واریز نمایند.
مدارک مورد نیاز
1-کپی کارت ملی و شناسنامه همه افراد
2-گواهی عدم سوءپیشینه فقط برای اعضا هیئت مدیره
3-گواهی بانک مبنی بر پرداخت 35% از سرمایه شرکت در یکی از بانک های کشور

مطالب مرتبط :