رتبه بندی مشاور

رتبه بندی مشاور
شرکت های مشاور به عنوان شرکت های پشتیبان در زمینه های طراحی و ساخت فعالیت می نمایند
و واسطه ی بین کارفرما و پیمانکار می باشند.در واقع این شرکت ها در زمینه ی اجرای پروژه ها
نقشی ندارند بلکه ایده و راه کار برای امور اجرایی ارائه می دهند.
مهندسین حاضر در این شرکت ها با استفاده از دانش، تخصص و تجربه ی خود مشاوره ها ی الزم را
در پروژه های مختلف به متقاضیان اراعه می دهند.

شرکت های مشاور در زمینه های زیر فعالیت می نمایند:
- راه و ترابری
- مطالعات کشاورزی
- صنعت
- معدن
- پست و مخابرات
- نفت و گاز
-مهندسی آب
-شهرسازی و معماری
- انرژی
- تخصص های مشترک
شرکت های مشاور می توانند 3 رتبه از 1 تا 3 کسب کنند که 1 باالترین رتبه و 3 پایین رتبه می
باشد. مشاورین در ابتدا باید خصوصیت های عمومی هم چون داشتن تابعیت ایرانی ،عدم سوء
پیشینه ،دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت ،عضویت در سازمان استان و عدم
ممنوعیت از کار های مشاوره ای را دارا باشند .
هر شرکت مشاور با توجه به معیار های مشاورین خود می تواند رتبه ی باالتری را کسب کند ، در
ادامه به ذکر چند مورد از این معیار ها می پردازیم:
- گذرندان دوره های تخصصی آموزشی
- اراعه ی مقاالت علمی ویژه
- اخذ رتبه در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری
- شرکت در کنفرانس ها و سمینار های تخصصی
- سابقه در فعالیت های مهندسین مشاور

ارسال دیدگاه

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
مطالب مرتبط :
رتبه بندی مشاور

رتبه بندی مشاور

رتبه بندی مشاور شرکت های مشاور به عنوان شرکت های پشتیبان در زمینه های طراحی و ساخت فعالیت می نمایند و واسطه ی بین کارفرما و پیمانکار می باشند.در واقع این شرکت ها در زمینه ی اجرای پروژه ها نقشی ندارند بلکه ایده و راه کار برای امور اجرایی ارائه می دهند. مهندسین...

رتبه بندی شرکت ها چیست

رتبه بندی شرکت ها چیست

رتبه بندی شرکت ها چیست همه شرکت ها به جهت عقد قرارداد و جذب سرمایه و جذب پروژه از سازمان‎ها‎‎ی دولتی به رتبه بندی شرکت نیاز دارند، یکی از عمده ترین دلایل اهمیت رتبه بندی شرکت این است که ارگان های دولتی اجازه ندارند پروژه های خود را به مجموعه های فاقد رتبه بن...