Average: 5 (6 votes)
رتبه 3 مشاوران

رتبه 3 مشاوران مدرکی است که بر اساس مقررات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران، به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود. جهت اخذ رتبه 3 مشاوران با توجه به میزان توانایی شرکت ها بر اساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه کاری و ارائه بیمه یا نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی محاسبه شده ی شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری انجام میگیرد. لازم به ذکر است برای اخذ رتبه 3 مشاوران علاوه بر نیروی فنی و مهندسی، امکانات فنی و نرم افزاری شرکت ها نیز مورد بررسی و ارزیابی دقیقی قرار خواهد گرفت. د رو اقع شرکت های مهندسی مشاور از طریق سایت ساجات در سه پایه 1، 2، 3 رتبه بندی میشوند. که رتبه 1 مشاور بالاترین و رتبه 3 مشاوران پایین ترین رتبه میباشد. برای اخذ رتبه 3 مشاوران شرکت ها میتوانند با معرفی افراد واجد شرایط و امتیاز آور بر اساس ضوابط در تمامی تخصص ها و گروه های تخصصی و یا تکرار در تخصص احراز صلاحیت نماید.

مشاوران جهت تشخیص صلاحیت از حیث شخصیت حقیقی و حقوقی به انواع ذیل تقسیم می شوند:

نوع اول: اشخاص حقیقی:کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی که طبق آیین نامه واجد صلاحیت شناخته شود.

نوع دوم: اشخاص حقوقی(غیر دولتی): بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی و یا ترکیبی از آنها باشد.

رتبه 3 مشاوران شامل پانزده مورد می باشد:

مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی،توجیه فنی،اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی و بطور کلی فعالیت هایی که منجر به پذیرش و یا رد طرح
مطالعات بنیادی،کاربردی و توسعه ای
مطالعات موضوعی،بخشی،جامع و میان بخشی
تهیه و تنظیم استانداردها،ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی
طراحی مفهومی ،پایه،تفصیلی و اجرایی
کنترل مهندسی
نظارت بر اجرای طرح،نصب و بهره برداری
برنامه ریزی و کنترل پروژه
خدمات مهندسی ارزش
طراحی و پیاده سازی نظام های کیفیت
خدمات مدیریت و مدیریت طرح
خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی
پایش و ارزشیابی طرح ها
خدمات مطالعات آماری

شرایط عمومی جهت دریافت رتبه مشاور

شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر طبق ضوابط و دستورالعمل های لازم باشد
شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد(عدم سوءپیشینه حرفه ای)
هیچکدام از مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند
سابقه کار مفید و مرتبط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره موظف بر اساس جداول 1-7 آیین نامه ضروری می باشد.
امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاوره یا طرح ساخت محاسبه گردد.

شرایط اخذ رتبه مهندسین مشاور

نیروی فنی و مهندسی با رزومه قوی
امکانات فنی و نرم افزاری مورد استفاده در شرکت های مشاور
تراز مالی شرکت مشاور که با ارائه گواهی اظهارنامه مالیاتی مشخص می شود.
ارائه ی رضایت نامه کتبی از کارفرمایان پروژه های انجام شده(ارائه ی این مدرک ضروری نیست،اما می تواند موثر باشد)

لازم به ذکر است ارائه هر مدرک معتبر دیگری که صلاحیت شرکت را تایید نماید در جهت اخذ رتبه 3 مشاوران میتواند موثر باشد.

عوامل موثر در تشخیص صلاحیت برای رتبه 3 مشاوران به شرح ذیل می باشد:

الف)نیروی انسانی متخصص

ب)ساختار مدیریتی

ج)امکانات پشتیبانی

عوامل موثر در تشخیص صلاحیت برای رتبه 2 و 1 مشاور به شرح ذیل می باشد:

الف) نیروی انسانی متخصص

ب)تجربه ی کاری شرکت و فعالیت های انجام شده

ج)ساختار مدیریتی

د)امکانات پشتیبانی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه 3 مشاور:

همان گونه که مستحضرید،یکی از خدمات موسسه ی حقوقی فکر برتر،فعالیت در زمینه ای اخذ و یا ارتقا و یا تمدید رتبه ی مشاوران محترم می باشد.شما می توانید با ارائه ی مدارک ذیل به کارشناسان کارآزموده و متخصص ما جهت اخذ رتبه مشاور اقدام نمایید.

_تعهد نامه سازمان یا تعهد نامه محضری و تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت

_اصل گواهینامه رتبه بندی در صورت دارا بودن رتبه قبلی

_کپی برابر اصل کلیه روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی شامل شرکتنامه و تقاضانامه،اساسنامه از طریق سازمان ثبت شرکت ها

_کپی شناسنامه و کارت ملی

_کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلی تا 3 سال گذشت

_کپی برابر اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی

_کپی موافقتنامه یا قرارداد به همراه تاییدیه کارکردها(پشت هر پیمان)

_آخرین صورتجلسه سهامداران

_اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی

_آدرس و شماره تلفن افراد امتیاز آور و سهام داران 5% و زیر 5 % سهم در سربرگی که دارایی شماره تاریخ و آدرس باشد.

_جهت اخذ رتبه تقاضای رتبه بندی در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق روزنامه برابر باشد.

_اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سر ممیز مالیاتی مربوطه شامل ترازنامه و جدول شماره 6 همچنین جدول سود و زیان با جدول شماره 5

_سابقه کار شرکت های نامبرده در پرینت تامین اجتماعی با ذکر نوع فعالیت و سمت فرد در آن شرکت(همراه داشتن آدرس و تلفن در سربرگ آن شرکت و شماره و تاریخ الزامی می باشد) شرکت های مذکور یا دارای رتبه بوده و یا نمونه قرارداد ارائه گردد.

_تاییدیه کارکردها شامل مفاصا حساب بیمه،سند ذیحسابی،آخرین صورت وضعیت تایید شده کارفرمای اصلی به همراه نامه گواهی تایید کار انجام شده در سربرگ کارفرما جهت اخذ رتبه مشاور

در انتها قابل ذکر است که تکمیل پرونده ی مشاوران در مقایسه با تکمیل پرونده ی ساجات پیمانکاران، جزئیات بیشتری دارد و نیازمند مهارت بیشتری است.

در صورت نیاز به هر گونه مشاوره جهت اخذ رتبه 3 مشاور، میتوانید با شماره 02122883230 با مشاورین ما در تماس باشید.

مدرکی است که بر اساس مقررات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران، به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود. جهت اخذ رتبه 3 مشاوران با توجه به میزان توانایی شرکت ها بر اساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه کاری و ارائه بیمه یا نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی محاسبه شده ی شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری انجام میگیرد. لازم به ذکر است برای اخذ رتبه 3 مشاوران علاوه بر نیروی فنی و مهندسی، امکانات فنی و نرم افزاری شرکت ها نیز مورد بررسی و ارزیابی دقیقی قرار خواهد گرفت. د رو اقع شرکت های مهندسی مشاور از طریق سایت ساجات در سه پایه 1، 2، 3 رتبه بندی میشوند. که رتبه 1 مشاور بالاترین و رتبه 3 مشاوران پایین ترین رتبه میباشد. برای اخذ رتبه 3 مشاوران شرکت ها میتوانند با معرفی افراد واجد شرایط و امتیاز آور بر اساس ضوابط در تمامی تخصص ها و گروه های تخصصی و یا تکرار در تخصص احراز صلاحیت نماید.

مشاوران جهت تشخیص صلاحیت از حیث شخصیت حقیقی و حقوقی به انواع ذیل تقسیم می شوند:

نوع اول: اشخاص حقیقی:کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی که طبق آیین نامه واجد صلاحیت شناخته شود.

نوع دوم: اشخاص حقوقی(غیر دولتی): بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی و یا ترکیبی از آنها باشد.

رتبه 3 مشاوران شامل پانزده مورد می باشد:

مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی،توجیه فنی،اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی و بطور کلی فعالیت هایی که منجر به پذیرش و یا رد طرح
مطالعات بنیادی،کاربردی و توسعه ای
مطالعات موضوعی،بخشی،جامع و میان بخشی
تهیه و تنظیم استانداردها،ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی
طراحی مفهومی ،پایه،تفصیلی و اجرایی
کنترل مهندسی
نظارت بر اجرای طرح،نصب و بهره برداری
برنامه ریزی و کنترل پروژه
خدمات مهندسی ارزش
طراحی و پیاده سازی نظام های کیفیت
خدمات مدیریت و مدیریت طرح
خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی
پایش و ارزشیابی طرح ها
خدمات مطالعات آماری

شرایط عمومی جهت دریافت رتبه مشاور

شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر طبق ضوابط و دستورالعمل های لازم باشد
شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد(عدم سوءپیشینه حرفه ای)
هیچکدام از مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند
سابقه کار مفید و مرتبط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره موظف بر اساس جداول 1-7 آیین نامه ضروری می باشد.
امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاوره یا طرح ساخت محاسبه گردد.

شرایط اخذ رتبه مهندسین مشاور

نیروی فنی و مهندسی با رزومه قوی
امکانات فنی و نرم افزاری مورد استفاده در شرکت های مشاور
تراز مالی شرکت مشاور که با ارائه گواهی اظهارنامه مالیاتی مشخص می شود.
ارائه ی رضایت نامه کتبی از کارفرمایان پروژه های انجام شده(ارائه ی این مدرک ضروری نیست،اما می تواند موثر باشد)

لازم به ذکر است ارائه هر مدرک معتبر دیگری که صلاحیت شرکت را تایید نماید در جهت اخذ رتبه 3 مشاوران میتواند موثر باشد.

عوامل موثر در تشخیص صلاحیت برای رتبه 3 مشاوران به شرح ذیل می باشد:

الف)نیروی انسانی متخصص

ب)ساختار مدیریتی

ج)امکانات پشتیبانی

عوامل موثر در تشخیص صلاحیت برای رتبه 2 و 1 مشاور به شرح ذیل می باشد:

الف) نیروی انسانی متخصص

ب)تجربه ی کاری شرکت و فعالیت های انجام شده

ج)ساختار مدیریتی

د)امکانات پشتیبانی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه 3 مشاور:

همان گونه که مستحضرید،یکی از خدمات موسسه ی حقوقی فکر برتر،فعالیت در زمینه ای اخذ و یا ارتقا و یا تمدید رتبه ی مشاوران محترم می باشد.شما می توانید با ارائه ی مدارک ذیل به کارشناسان کارآزموده و متخصص ما جهت اخذ رتبه مشاور اقدام نمایید.

_تعهد نامه سازمان یا تعهد نامه محضری و تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت

_اصل گواهینامه رتبه بندی در صورت دارا بودن رتبه قبلی

_کپی برابر اصل کلیه روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی شامل شرکتنامه و تقاضانامه،اساسنامه از طریق سازمان ثبت شرکت ها

_کپی شناسنامه و کارت ملی

_کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلی تا 3 سال گذشت

_کپی برابر اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی

_کپی موافقتنامه یا قرارداد به همراه تاییدیه کارکردها(پشت هر پیمان)

_آخرین صورتجلسه سهامداران

_اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی

_آدرس و شماره تلفن افراد امتیاز آور و سهام داران 5% و زیر 5 % سهم در سربرگی که دارایی شماره تاریخ و آدرس باشد.

_جهت اخذ رتبه تقاضای رتبه بندی در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق روزنامه برابر باشد.

_اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سر ممیز مالیاتی مربوطه شامل ترازنامه و جدول شماره 6 همچنین جدول سود و زیان با جدول شماره 5

_سابقه کار شرکت های نامبرده در پرینت تامین اجتماعی با ذکر نوع فعالیت و سمت فرد در آن شرکت(همراه داشتن آدرس و تلفن در سربرگ آن شرکت و شماره و تاریخ الزامی می باشد) شرکت های مذکور یا دارای رتبه بوده و یا نمونه قرارداد ارائه گردد.

_تاییدیه کارکردها شامل مفاصا حساب بیمه،سند ذیحسابی،آخرین صورت وضعیت تایید شده کارفرمای اصلی به همراه نامه گواهی تایید کار انجام شده در سربرگ کارفرما جهت اخذ رتبه مشاور

در انتها قابل ذکر است که تکمیل پرونده ی مشاوران در مقایسه با تکمیل پرونده ی ساجات پیمانکاران، جزئیات بیشتری دارد و نیازمند مهارت بیشتری است.

در صورت نیاز به هر گونه مشاوره جهت اخذ رتبه 3 مشاور، میتوانید با شماره 02122883230 با مشاورین ما در تماس باشید.

2 دیدگاه

کلمه Joint Venture اصطلاحا به چه معنایی است؟

چند شرکت بدون وجود اشخاص حقیقی، باهم شرکت مستقلی ثبت کنند.

ارسال دیدگاه

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
مطالب مرتبط :
رتبه 3 مشاوران

رتبه 3 مشاوران

رتبه 3 مشاوران مدرکی است که بر اساس مقررات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران، به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود. جهت اخذ رتبه 3 مشاوران با توجه به میزان توانایی شرکت ها بر اساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه کاری و ارائه بیم...

شرکت مهندسین مشاور

شرکت مهندسین مشاور اینکه یک شرکت مهندسین مشاور چیست و چه دستورکاری دارد و چه مسیری را باید طی کند، موضوعی است که در ادامه می خواهیم به آن بپردازیم. برای اینکه بدانیم شرکت مهندسین مشاور چطور کار می کند باید بدانیم چه تعریفی از این شرکت و مجموعه فعالیتهای آن وجو...