رتبه 5 مهندسی پیمانکاری

رتبه 5 مهندسی پیمانکاری:

پیمانکار در حوزه های مهندسی مختلف به شخصیتی حقیقی یا حقوقی گفته می شود که برای اجرای یک پروژه مهندسی، قدرت لازم را داشته باشد، این قدرت شامل در اختیار داشتن نیروهای انسانی، متخصص و ماشین آلات مورد نیاز برای انجام پروژه و یا امکان دسترسی کامل به این امکانات است، شرکتهای پیمانکاری در زمینه اجرایی و اجرای پروژه های عمرانی و قراردادهای اجرایی در زمینه ساخت و نظارت می باشد.
رتبه بندی شرکتهای پیمانکار شامل بررسی امتیاز نیروی انسانی متخصص، امتیاز کارهای انجام شده و امتیاز توان مالی شرکت است.
رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری از این جهت حایز اهمیت است که شرکتهای پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی می بایست دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و یا رتبه مورد نظر باشند و از جهتی سرمایه گذاران نیز در صورتی که از رتبه بندی شرکتها و توان فنی و مالی آنها مطلع باشند، برای انتخاب شرکت مناسب برای انجام پروژه خود می توانند تصمیم بهتری را اخذ کنند.
توجه به نکاتی همچون اهمیت رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری موجب می شود به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که با این رتبه بندی در صنایع گوناگون، نمای کلی از وضعیت شرکتها مختلف و نقاط ضعف و قوت انها با این معیارها تعیین می گردد.
رتبه 5 مهندسی پیمانکاری پایین ترین و اولین رتبه برای مهندسان و پیمانکاران به شمار می رود، در فرایند اخذ این رتبه برای مهندسان، سوابق بیمه ای و برای شرکتها ارائه مدارک تحصیلی و سوابق بیمه ای اعضای هییت مدیره و مهندسان شرکت مد نظر قرار می گیرد. رتبه 5 مهندسی پیمانکاری بر اساس آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به انجام می رسد که افرادی که عزم خود را برای اخذ رتبه 5 مهندسی پیمانکاری جزم کرده اند می توانند از تجارب و آموخته های کارشناسان حقوقی و فنی- مهندسی موسسه حقوقی پارسه با تلفن 22883230 استفاده نمایند تا بتوانند بدون هیچ گونه دغدغه ای رتبه 5 مهندسی پیمانکاری خود را اخذ نمایند و پس از رتبه 5 مهندسی پیمانکاری به سوی رتبه های بالاتر و مسیری هموارتر در حوزه فنی مهندسی گام بردارند.

2 دیدگاه

برای گرفتن رتبه پیمانکاری چه شرایطی بررسی میشود؟

ارزیابی امتیاز نیروی انسانی متخصص، امتیاز کارهای انجام شده و امتیاز توان مالی شرکت

ارسال دیدگاه

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
مطالب مرتبط :
رتبه 5 مهندسی پیمانکاری

رتبه 5 مهندسی پیمانکاری

رتبه 5 مهندسی پیمانکاری: پیمانکار در حوزه های مهندسی مختلف به شخصیتی حقیقی یا حقوقی گفته می شود که برای اجرای یک پروژه مهندسی، قدرت لازم را داشته باشد، این قدرت شامل در اختیار داشتن نیروهای انسانی، متخصص و ماشین آلات مورد نیاز برای انجام پروژه و یا امکان دسترس...