Average: 5 (5 votes)
شرایط اخذ رتبه EPC

شرایط اخذ رتبه EPC:

قبل از بررسی شرایط اخذ رتبه epc باید دانست طراحی، مشاوره و امکان سنجی، اولین قدم در زمان اجرای پروژه ها و طرحهای بزرگ است و بهترین راهکار و کم هزینه ترین روش برای انجام آن، سازماندهی انجام آن توسط مشاوران طرح و ساخت است، پس از انجام مطالعات امکان سنجی و بررسی های مقدماتی، نوبت به اجرای طرح می رسد که مدیریت اجرا، تجهیز کارگاه، گزینش، تامین نیروی انسانی و … در این مرحله برعهده پیمانکاران است؛ لذا اینجاست که اهمیت فعالان epc روشن می گردد، برای اخذ رتبه "طرح و ساخت یا EPC"، دارا بودن همزمان توانمندی طراحی، مشاوره و اجرا ملاک اخذ رتبه epc است، چرا که طرح و ساخت، ترکیبی از اجرا و طراحی است.

شرایط اخذ رتبه طرح و ساخت:

شرایط اخذ رتبه و ارجاع کار به پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی:
ارزیابی توان اجرای کار: بخشی از روند ارجاع کار به پیمانکاران که طی آن توانمندی شرکت‌های دارنده گواهی صلاحیت برای اجرای طرح بررسی شده و فهرست کوتاهی از آن‌ها برای دعوت به ارائه پیشنهاد تنظیم می شود.
فراخوان نخست: فرآیندی است که در آن از پیمانکاران دارای گواهی‌نامه صلاحیت برای بررسی میزان توان اجرای کار دعوت می شود.
دعوت‌نامه ارزیابی توان اجرای کار: اسنادی که جهت سنجش ‌توانمندی اجرای کار پیمانکاران برای آنها ارسال می‌شود.
اظهارنامه ارزیابی توان اجرای کار: سندی است پیوست به دعوت‌نامه ارزیابی توان اجرای کار، که به وسیله پیمانکاران تکمیل و به دستگاه اجرایی ارائه می شود.

اعضای هیأت ارزیابی پیمانکار طراحی و ساخت:
1. مجری طرح.
2. ذیحساب یا مدیر امور مالی دستگاه اجرایی.
3. مدیر امور فنی و مهندسی یا مدیر امور اجرایی دستگاه اجرایی.
4. نماینده امور پیمان‌های دستگاه‌های اجرایی.
5. نماینده مشاور کارفرما(‌مشاور یا مدیر طرح).

وظایف هیأت:
1. بررسی مکفی بودن اطلاعات و مدارک پروژه برای اجرا به روش طرح و ساخت.
2. تعیین ارزش وزنی ملاکهای ارزیابی توان کار و تنظیم جدول سنجش امتیازها
3. ارزیابی کفایت مدارک دعوت‌نامه ارزیابی توان اجرای کار.
4. بررسی و سنجش توانمندی اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه پیمانکاران
جلسات هیأت با حضور مجری طرح رسمیت می‌یابد. تصمیمات در هیأت با رأی‌گیری و حداقل با اخذ سه رأی مثبت اعتبار می یابد.

اطلاعاتی که طبق فرم‌ها و جدول‌های اظهار نامه ارزیابی توان اجرای کار از خواسته می‌شود:
‌الف - مشخصات ثبتی یا مجوز قانونی راه اندازی شرکت پیمانکاری و شرکت‌های همکار.
ب - مشخصات گواهی صلاحیت پیمانکار(‌گروه مدیریت طرح و ساخت).
پ - مشخصات سازمانی پیمانکار و شرکتهای همکار.
ت - مشخصات سازمانی مدیریتی پیمانکار و شرکت‌های همکار.
ث- مشخصات مالی و اعتباری پیمانکار و شرکت‌های همکار.
چ – توان طراحی و اجرایی پیمانکار و شرکتهای همکار.
ح - امکانات و تجهیزات فنی و نرم‌افزاری.
خ - وضعیت ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکار و شرکت‌های همکار.

اطلاعات کلی پروژه :
‌الف - خروجی‌ها (‌فرآورده‌ها، محصولات) و ظرفیت‌ها.
ب - ورودی‌ها از قبیل مواد اولیه و انرژی.
پ - اهداف توسعه آتی.
ث - مبانی طراحی، کدها و استانداردها.
ج - اطلاعات مربوط به ساختگاه.
چ - برنامه زمانی کلی پروژه.
ح - سازمان پروژه (‌کارفرما، مشاوره و مدیر طرح).
خ - ضوابط ایمنی طرح.

شرایط عمومی مالی و قراردادی:
‌الف - نوع و میزان ضمانت ارایه پیشنهاد و سایر تضمین‌های قراردادی و در صورت لزوم تعیین سهم شرکت‌های همکار در تهیه تضمین‌ها.
ب - توان مالی پیمانکار و شرکت‌های همکار برای تأمین سرمایه کار.
پ - نمونه موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان.
ت - امضای قرارداد به وسیله پیمانکار به اتفاق شرکت‌های همکار به صورت مشترک و تضامنی و اعطای نمایندگی به پیمانکار از سوی شرکت‌های‌همکار برای اجرای پروژه.
ث - نحوه جبران هزینه تهیه پیشنهاد از سوی پیمانکاران که به وسیله دستگاه اجرایی به منتخب دوم و سوم پرداخت می‌شود.

معیارهای ارزیابی توان اجرای کار:
‌الف - سابقه کار پیمانکار در پروژه‌های مشابه.
ب - سابقه کار شرکت‌های همکار پیمانکار.
پ - مدیریت کارآمد و با تجربه .
ت - کفایت افراد فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه.
ث - قدرت مالی پیمانکار و شرکتهای همکار.
ج - خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در کارهای مشابه.
چ - روش مدیریتی پیمانکار برای اجرای کار شامل نحوه کنترل زمان، هزینه و کیفیت.
ح - ماشین آلات و تجهیزات آماده به کار و یا در دسترس پیمانکار و شرکتهای همکار.
خ - سایر موارد لازم به تشخیص دستگاههای اجرایی.

2 دیدگاه

برای اخذ رتبه طرح و ساخت منظور از ارائه طرح کلی پروژه در چه حدی است؟

سلام، منظور خروجی‌ها (‌فرآورده‌ها، محصولات) و ظرفیت‌ها- ورودی‌ها از قبیل مواد اولیه و انرژی- اهداف توسعه آتی- مبانی طراحی، کدها و استانداردها- اطلاعات مربوط به ساختگاه- برنامه زمانی کلی پروژه- سازمان پروژه (‌کارفرما، مشاوره و مدیر طرح)- ضوابط ایمنی طرح.

ارسال دیدگاه

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
مطالب مرتبط :
اخذ رتبه

اخذ رتبه

اخذ رتبه جهت اخذ رتبه در ابتدا می بایست شرکت مورد نظر به ثبت رسیده باشد و سوء پیشینه نداشته باشد هم چنین مدیران شرکت نیز نباید در مشاغل دولتی کار کنند. الزم است بیش از نیمی از اعضای هیئت مدیره حداقل دارای مدرک دانشگاهی کارشناسی باشند و وجود یک مهندس با 7 سال س...

انواع رتبه

لازم است ابتدا درباره اخذ رتبهو این که اخذ رتبه چیست و انواع رتبه توضیحات مختصری داده شود. رتبه در واقع یک معیار تشخیص صلاحیت و سنجش میزان توانایی شرکت بر اساس تعداد نفرات، میزان سوابق کارکنان، توان مالی محاسبه شده شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری...

اخذ گرید پیمانکاری‎

برای اخذ گریدپیمانکاری ، تقاضا نامه اخذ گرید در آن نام شرکت، شماره ی ثبت شرکت ، شناسه ی ملی و کد اقتصادی و ذکر گرید ها و رشته های مورد نظر را خطاب به ریاست محترم انجمن صنفی پیمانکاران استان تنظیم گردد. همچنین گرید فعلی شرکت و نوع فعالیت شرکت، روی هزینه اخذ گری...

اخذ رتبه در سمنان‎

شهر سمنان یکی از قدیمی‌ترین و اصیل ترین شهرهای ایران و جهان است. شرکتهای پیمانکار و مشاور بزرگی در این استان و شهر سمنان واقع شده است که خدمات اخذ رتبه برای آنها امری مهم است که مجموعه ثبتی و حقوقی پارسه خدمات خود را به این عزیزان در شهرهای استان ارائه میدهد....

اخذ رتبه در یزد‎

افزایش شرکت های پیمانکاری و مشاوره باعث افزایش درخواست اخذ رتبه در یزد شده است در همین رابطه توضیحاتی جهت اخذ رتبه در یزد ذکر خواهیم کرد. ثبت شرکت پارسه در راستای اخذ رتبه پیمانکاری و مشاوران فعالیت چشم گیری دارد. در زمینه اخذ رتبه در یزد همانند دیگر استان های...

اخذ رتبه در البرز‎

یکی از مهمترین توصیه های شرکت ها و موسسات حقوقی بعد از ثبت شرکت، اقدام برای اخذ رتبه میباشد. اخذ رتبه در استان البرز در 5 پایه میباشد که رتبه 1 بالاترین و رتبه 5 پایین ترین آن محسوب میشود. اخذ رتبه در 11 رشته برای پیمانکاران در سامانه ساجات وجود دارد که بنا ب...

اخذ رتبه پیمانکاری در مشهد

اخذ رتبه پیمانکاری در مشهد ، به نوعی اعتبار و اعتماد برای هر شرکتی محسوب خواهد شد. اشخاص حقوقی و حقیقی با داشتن رتبه و گرید می تواند اعتماد مشتریان و همچنین شرکت های طرف قرارداد را جلب نمایند. جهت اخذ رتبه پیمانکاری در مشهد باید سوابق خود را همراه با قرارد...

اخذ رتبه پیمانکاری در اردبیل‎

آماده ارائه خدمات رتبه بندی با کادری مجرب و وکلای پایه یک دادگستری بصورت تخصصی با تکیه بر سالها تجربه کاری در خدمات پیمانکاران ومشاوران محترم می باشیم همچنین اخذ رتبه پیمانکاری در اردبیل در کنار خدماتی نظیر ثبت شرکت ها، ثبت برند، اخذ کد اقتصادی، کارت بازرگانی،...

نحوه رتبه بندی شرکت پیمانکاری‎

به منظور آشنایی و آگاهی از نحوه رتبه بندی شرکت پیمانکاری توضییحاتی و همینطور دستورالعمل هایی در نظر گرفته شده است امیدواریم با مطالعه این مقاله بتوانیم اطلاعات مفیدی در اختیار شما خوانندگان عزیز قرار دهیم. رتبه بندی شرکت، در واقع رتبه بندی شرکت نوعی معیار برای...

شرایط رتبه بندی شرکت پیمانکاری

شرایط رتبه بندی شرکت پیمانکاری • نداشتن سوپیشینه کیفری موثر (به تشخیص کمیته تشخیص صلاحیت) • تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران • دارا بودن تحصیلات دانشگاهی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره (حداقل لیسانس ) در رشته کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست یا رشته های مرتبط •...

Pages