Average: 5 (2 votes)
شرایط اخذ رتبه EPC

شرایط اخذ رتبه EPC:

قبل از بررسی شرایط اخذ رتبه epc باید دانست طراحی، مشاوره و امکان سنجی، اولین قدم در زمان اجرای پروژه ها و طرحهای بزرگ است و بهترین راهکار و کم هزینه ترین روش برای انجام آن، سازماندهی انجام آن توسط مشاوران طرح و ساخت است، پس از انجام مطالعات امکان سنجی و بررسی های مقدماتی، نوبت به اجرای طرح می رسد که مدیریت اجرا، تجهیز کارگاه، گزینش، تامین نیروی انسانی و … در این مرحله برعهده پیمانکاران است؛ لذا اینجاست که اهمیت فعالان epc روشن می گردد، برای اخذ رتبه "طرح و ساخت یا EPC"، دارا بودن همزمان توانمندی طراحی، مشاوره و اجرا ملاک اخذ رتبه epc است، چرا که طرح و ساخت، ترکیبی از اجرا و طراحی است.

شرایط اخذ رتبه طرح و ساخت:

شرایط اخذ رتبه و ارجاع کار به پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی:
ارزیابی توان اجرای کار: بخشی از روند ارجاع کار به پیمانکاران که طی آن توانمندی شرکت‌های دارنده گواهی صلاحیت برای اجرای طرح بررسی شده و فهرست کوتاهی از آن‌ها برای دعوت به ارائه پیشنهاد تنظیم می شود.
فراخوان نخست: فرآیندی است که در آن از پیمانکاران دارای گواهی‌نامه صلاحیت برای بررسی میزان توان اجرای کار دعوت می شود.
دعوت‌نامه ارزیابی توان اجرای کار: اسنادی که جهت سنجش ‌توانمندی اجرای کار پیمانکاران برای آنها ارسال می‌شود.
اظهارنامه ارزیابی توان اجرای کار: سندی است پیوست به دعوت‌نامه ارزیابی توان اجرای کار، که به وسیله پیمانکاران تکمیل و به دستگاه اجرایی ارائه می شود.

اعضای هیأت ارزیابی پیمانکار طراحی و ساخت:
1. مجری طرح.
2. ذیحساب یا مدیر امور مالی دستگاه اجرایی.
3. مدیر امور فنی و مهندسی یا مدیر امور اجرایی دستگاه اجرایی.
4. نماینده امور پیمان‌های دستگاه‌های اجرایی.
5. نماینده مشاور کارفرما(‌مشاور یا مدیر طرح).

وظایف هیأت:
1. بررسی مکفی بودن اطلاعات و مدارک پروژه برای اجرا به روش طرح و ساخت.
2. تعیین ارزش وزنی ملاکهای ارزیابی توان کار و تنظیم جدول سنجش امتیازها
3. ارزیابی کفایت مدارک دعوت‌نامه ارزیابی توان اجرای کار.
4. بررسی و سنجش توانمندی اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه پیمانکاران
جلسات هیأت با حضور مجری طرح رسمیت می‌یابد. تصمیمات در هیأت با رأی‌گیری و حداقل با اخذ سه رأی مثبت اعتبار می یابد.

اطلاعاتی که طبق فرم‌ها و جدول‌های اظهار نامه ارزیابی توان اجرای کار از خواسته می‌شود:
‌الف - مشخصات ثبتی یا مجوز قانونی راه اندازی شرکت پیمانکاری و شرکت‌های همکار.
ب - مشخصات گواهی صلاحیت پیمانکار(‌گروه مدیریت طرح و ساخت).
پ - مشخصات سازمانی پیمانکار و شرکتهای همکار.
ت - مشخصات سازمانی مدیریتی پیمانکار و شرکت‌های همکار.
ث- مشخصات مالی و اعتباری پیمانکار و شرکت‌های همکار.
چ – توان طراحی و اجرایی پیمانکار و شرکتهای همکار.
ح - امکانات و تجهیزات فنی و نرم‌افزاری.
خ - وضعیت ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکار و شرکت‌های همکار.

اطلاعات کلی پروژه :
‌الف - خروجی‌ها (‌فرآورده‌ها، محصولات) و ظرفیت‌ها.
ب - ورودی‌ها از قبیل مواد اولیه و انرژی.
پ - اهداف توسعه آتی.
ث - مبانی طراحی، کدها و استانداردها.
ج - اطلاعات مربوط به ساختگاه.
چ - برنامه زمانی کلی پروژه.
ح - سازمان پروژه (‌کارفرما، مشاوره و مدیر طرح).
خ - ضوابط ایمنی طرح.

شرایط عمومی مالی و قراردادی:
‌الف - نوع و میزان ضمانت ارایه پیشنهاد و سایر تضمین‌های قراردادی و در صورت لزوم تعیین سهم شرکت‌های همکار در تهیه تضمین‌ها.
ب - توان مالی پیمانکار و شرکت‌های همکار برای تأمین سرمایه کار.
پ - نمونه موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان.
ت - امضای قرارداد به وسیله پیمانکار به اتفاق شرکت‌های همکار به صورت مشترک و تضامنی و اعطای نمایندگی به پیمانکار از سوی شرکت‌های‌همکار برای اجرای پروژه.
ث - نحوه جبران هزینه تهیه پیشنهاد از سوی پیمانکاران که به وسیله دستگاه اجرایی به منتخب دوم و سوم پرداخت می‌شود.

معیارهای ارزیابی توان اجرای کار:
‌الف - سابقه کار پیمانکار در پروژه‌های مشابه.
ب - سابقه کار شرکت‌های همکار پیمانکار.
پ - مدیریت کارآمد و با تجربه .
ت - کفایت افراد فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه.
ث - قدرت مالی پیمانکار و شرکتهای همکار.
ج - خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در کارهای مشابه.
چ - روش مدیریتی پیمانکار برای اجرای کار شامل نحوه کنترل زمان، هزینه و کیفیت.
ح - ماشین آلات و تجهیزات آماده به کار و یا در دسترس پیمانکار و شرکتهای همکار.
خ - سایر موارد لازم به تشخیص دستگاههای اجرایی.

ارسال دیدگاه

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
مطالب مرتبط :

مراحل اخذ رتبه

اخذ رتبه پیمانکاری و اخذ رتبه مشاور هر دو تحت شرایط خاص امکان پذیر است، مراحل اخذ رتبه برای هر یک از شرکت های نام برده شده می تواند زمان بر و پیچیده باشد، شایان به ذکر است موضوع زمان بر بودن اخذ رتبه برای صاحبان شرکت ها بسیار اهمیت دارد و ایشان در نظر دارند که...

اخذ رتبه پیمانکاری در رشت

موسسه حقوقی پارسه به جهت افزایش بیش از پیش دانش حقوقی مخاطبان این حوزه همواره اقدام به تولید و گردآوری مطالب و محتوای حقوقی می نماید، اینبار به مبحث رتبه بندی و اخذ رتبه پیمانکاری در رشت خواهیم پرداخت، با توجه به توضیحات گذشته درباره اخذ رتبه و اهمیت اخذ رتبه...

اخذ رتبه پیمانکاری در شیراز

موسسه حقوقی پارسه همواره در نظر داشته به جهت بالاتر رفتن اطلاعات و دانش حقوقی افراد اقدام به تولید و گرد آوری مطالب و محتوای حقوقی نماید، از این رو اینبار به مبحث اخذ رتبه پیمانکاری در شیراز خواهیم پرداخت، اخذ رتبه خود به تنهایی از حوزه های حقوقی قابل اهمیت ب...

اخذ رتبه پیمانکاری در اصفهان

امروزه موسسان شرکت های پیمانکاری برای اخذ رتبه ایده آل خود کلیه اقدامات لازم را عملی می نمایند، اخذ رتبه برای شرکت های پیمانکاری مانند سکوی پرتاب است که موجب پیشرفت بیش از پیش شرکت خواهد شد، در ایران شرکت های پیمانکاری متعددی مشغول فعالیت هستند به همین منظور...

اخذ رتبه پیمانکاری در تبریز

شرکت های پیمانکاری به جهت بقا در آوردگاه رقابت برای جذب کار با دیگر رقبا یا همان شرکت های پیمانکاری ملزم به اخذ رتبههستند، اخذ رتبه به عنوان کارنمای معتبر برای شرکت پیمانکاری بشمار می رود، همچنین سازمان های دولتی تنها در صورتی می توانند پروژه های خود را به شرک...

شرایط اخذ رتبه 5 نیرو

اخذ رتبه اولین گام برای رقابت در عرصه جذب کار با دیگر شرکت ها به شمار می رود، اشخاص حقیقی و حقوقی برای تحقق اهداف خود از تاسیس یک شرکت اقدام به اخذ رتبهبرای شرکت می نمایند، اخذ رتبه مبحثی ساده به نظر می آید ولی در حقیقت آنقدرها هم ساده نیست، اخذ رتبه برای شرکت...

شرایط اخذ رتبه 5 پیمانکاری

امروزه بسیاری از متولیان شرکت های پیمانکاری برای جذب پروژه های دولتی و همچنین جذب سرمایه و پروژه ها خصوصی اقدام به اخذ رتبه می نمایند، اخذ رتبه 5 پیمانکاری اولین گام در عرصه اخذ رتبه برای شرکت ها به شمار می آید، بدیهی است که اخذ رتبه شرایط و مدارک خاصی لازم دا...

شرایط اخذ رتبه 4 راه

یکی از انواع اخذ رتبه در حوزه رتبه بندی شرکتها اخذ رتبه 4 راه است، شرکت های پیمانکاری که به دنبال کسب اعتبار وجذب پروژه های دولتی و سرمایه های بخش خصوصی هستند از متقاضیان پروپا قرص اخذ رتبه 4 راه هستند، امروزه موسسات بسیار مدعی هستند که در مبحث اخذ رتبه برای ش...

مدارک لازم برای ثبت شرکت مشاور

مدارک لازم برای ثبت شرکت مشاور

برای اخذ رتبه مشاور، قبل از هر چیز باید شرکت مشاور به ثبت برسد و برای ثبت شرکت مشاور، باید در مورد انواع مشاور و شرکتهای مشاور به شناخت رسید. مشاوران و شرکتهای مشاور در انواع ذیل قابل تعریف هستند: 1. شخص حقیقی: کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی و واجد صلا...

فهرست مهندسین مشاور تشخیص صلاحیت شده

فهرست مهندسین مشاور تشخیص صلاحیت شده

در فرایند اخذ رتبه مشاور، برای شرکتها و متخصصان اعم از مهندسان و... یکی از مواردی که مورد توجه قرار می گیرد موضوع فرایند تشخیص صلاحیت است، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مراکز استانهای آن، بر اساس ساز و کار مشخصی رتبه بندی را به انجام می رسانند با اخذ رتب...

Pages