نحوه مراحل ثبت شرکت

نحوه مراحل ثبت شرکت
1-تماس با مشاورین وکلای ثبت شرکت
2-اعزام وکیل متخصص به مخل شما
3-امضاء قرار داد
4-تکمیل مدارک
5-ثبت نام در سایت و پذیرش اولیه
6-تعیین نام و امضاء
7-انجام امور اداری در ثبت شرکت و گرفتن شماره ثبت
8-اتمام کار و تحویل مدارک در موسسه به کارفرما
9-اخذ روزنامه رسمی
10-دفاتر

شرکت با مسؤلیت محدود:
به شرکت هایی گفته می شود که حداقل از 2 نفر برای امور تجاری تشکیل شده باشد . شرکاء به اندازه سرمایه خود مسئول هستند . اسم شرکت نباید اسم یکی از شرکا باشد . نام شرکت باید 3 سیلاب اسم خاص فارسی باشد.

مدارک مورد نیاز
1-کپی کارت ملی و شناسنامه همه افراد
2-گواهی عدم سوءپیشینه فقط برای اعضا هیئت مدیره

شرکت سهامی خاص
شرکتی است بین 3 تا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده است . در این شرکت ها مسئولیت سهام داران بستگی به مبلغ سهام ان ها است . در شرکت سهامی اعضا هیئت مدیره حداقل 2 نفر تشکیل می شود. سهامداران باید 35% از کل سرمایه شرکت خود را حساب شرکت واریز نمایند.
مدارک مورد نیاز
1-کپی کارت ملی و شناسنامه همه افراد
2-گواهی عدم سوءپیشینه فقط برای اعضا هیئت مدیره
3-گواهی بانک مبنی بر پرداخت 35% از سرمایه شرکت در یکی از بانک های کشور

شرکت سهامی عام
شرکتی است که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت از طریق فروش سهام مردم تامین می کنند . شرکت سهامی عام نوع بخصوص و منحصر به فرد شرکت های بزرگ می باشند و اجازه فروش سهام عموم مردم را دارد و مردم می توانند به شعبه بانک اعلام شده مراجعه و ورقه سهم را امضا وجوه معینه را به حساب شرکت واریز نمایند . شرکت سهامی عام بوسیله هیئت مدیره ای که از بین سهامداران انتخاب شده .
مدارک مورد نیاز
1-دو نسخه اظهارنامه
2- دو نسخه اساسنامه
3-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
5- اگهی دعوت مجمع موسسین روزنامه تعیین شده
6- فتوکپی شناسنامه مدیران
7-گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه شرکت
8- ارائه مجوز از مراجع در صورت نیاز

شرکت تضامنی
شرکت تضامنی حداقل یک مدیر که شرکا از میان خود انتخاب می نماید . ممکن است غیر از شرکا بوده و از خارج انتخاب شود . شرکتی است بین 2 یا چند نفر مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است .

شرکت نسبی
شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل شده و مسئولیت هر یک از شرکا نسبت به سرمایه است که در شرکت گذاشته اند و در این نوع شرکت مسئولیت شرکا نسبت به سرمایه شان می باشد . شرکت نسبی سرمایه مانند شرکت تضامنی است .با این تفاوت که مسئو لیت پرداخت تادیه ی قروض بستگی به سهام شرکا دارد . در شرکت نسبی حداقل یک مدیر از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب میشود .

مدارک مورد نیاز
1-دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
2-دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
3-دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
4-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
5-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار
7-اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل
8-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
9-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
10-اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

شرکت تعاونی
شرکت های تعاونی شرکت هایی هستند که تمام و یا حداقل 51 درصد سرمایه اصلی آن به وسیله اعضا در اختیار شرکت های تعاونی قرار می گیرد . ثبت شرکت تعاونی شامل دو مرحله می باشد . که مرحله اول ثبت شرکت تعاونی در اداره تعاون و به عبارت صحیح تر اخذ مجوز تعاون و مرحله دوم ثبت شرکت تعاونی در اداره ثبت ثبت می باشد .
ثبت شرکت تعاونی نیازمند حداقل 7 نفر سهامدار که شامل 1 مدیر 3 نفر عضو اصلی هیئت مدیره 1 نفر عضو علی البدل هیئت مدیره و 2 نفر بازرسی هستند که از بین سهامداران توسط مجمع عمومی موسسین انتخاب می گردند.
مدارک مورد نیاز
1-ارائه مجوز فعالیت مربوطه
2- لیست اسامی حداقل 7 نفر اعضا و سهامداران به همراه ادرس و مشخصات کامل
3-کپی کارت ملی و شناسنامه همه افراد برای اقایان کپی کارت پایان خدمت
4-کپی اخرین مدرک تحصیلی
5-امضای اساسنامه و فرم های مربوطه
6- تعیین امضا اساسنامه و فرم های مربوطه
7-کواهی فیش بانکی مبنی بر سرمایه اولیه
شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت های مختلط غیر سهامی لااقل نام یکی از شرکا ی ضامن باید قید شود . اداره شرکت با شرکای ضامن است و حدود مسئولیت ان ها همان است که در شرکت های تضامنی مقرر گردیده است . تشکیل شرکت یا تنظیم شرکت نامه انجام می گیرد . شریک با مسئولیت محدود در اداره شرکت دخالتی ندارد .
مدارک مورد نیاز
1 -یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2-یک نسخه مصدق از اساسنامه
3-اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

ارسال دیدگاه

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
مطالب مرتبط :
نحوه مراحل ثبت شرکت

نحوه مراحل ثبت شرکت

نحوه مراحل ثبت شرکت 1-تماس با مشاورین وکلای ثبت شرکت 2-اعزام وکیل متخصص به مخل شما 3-امضاء قرار داد 4-تکمیل مدارک 5-ثبت نام در سایت و پذیرش اولیه 6-تعیین نام و امضاء 7-انجام امور اداری در ثبت شرکت و گرفتن شماره ثبت 8-اتمام کار و تحویل مدارک در موسسه به کارفرما...