هزینه اخذ رتبه 5

هزینه اخذ رتبه 5:

برای اخذ رتبه شرکتهای مختلف پیمانکاری ، 5 رتبه تعریف شده است، بهترین و با تجربه ترین شرکتها در نهایت به رتبه یک دست می یابند اما اولین رتبه برای این شرکتهای پیمانکاری، رتبه 5 است. شرکتهای پیمانکار شامل شرکتهای ساختمان وابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات، کشاورزی، آب، مرمت آثار باستانی، کاوش های زمینی، ارتباطات، نفت و گاز و نیرو برای اولین بار، رتبه 5 را اخذ خواهند کرد.
این شرکتها باید به طور رسمی در سازمان ثبت شرکتها ثبت شده باشند برای انجام کارهای پیمانکاری در محافل قضایی و اداری محکومیت، محرومیت یا ممنوعیتی نداشته باشند.
از طرفی فعالیتهای موازی برخی شرکتهای پیمانکاری و مشاور موجب شده که مدیران یا شرکای شرکتهای پیمانکاری که برای دریافت رتبه شرکتشان اقدام می کنند، از فعالیت در شرکتهای مهندسی مشاور منع شوند.
برای اخذ رتبه 5 پیمانکاران لازم است اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی موجود باشد و همچنین، کپی کارت ملی و شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت(کپی برابر اصل شده مدرک) و مدارک ثبتی شرکت(کپی برابر اصل شده) به سازمان ارائه شود.
هزینه های مربوط به اخذ رتبه 5 برای شرکتها، در دو مرحله قابل تعریف است، مرحله اول که شامل همه ی شرکت های متقاضی اخذ رتبه می باشد؛ هزینه کارشناسی است که به خزانه داری بانک مرکزی و یا اصطلاحاً برای شارژ سامانه ساجات واریز می شود که این هزینه نسبت به پایه های هر رتبه برای هر رشته به صورت مجزا از سوی سازمان مربوطه تعیین می گردد، با این ترتیب که برای اخذ رتبه های در پایه 5 هر رشته مبلغ 250 هزار تومان و به ترتیب برای رتبه های پایه 4 ، 375 هزار تومان؛ رتبه های پایه 3 ،500 هزار تومان؛ رتبه های پایه 2 دو، 750 هزار تومان و رتبه پایه 1 هر رشته باید مبلغ 875 هزار تومان واریز گردد.
مرحله دوم هزینه های اخذ رتبه، مربوط به مواردی است که پرونده اخذ رتبه برای بررسی و کارشناسی، به برخی ارگانهای تعیین شده و تخصصی ارجاع داده می شود تا این ارگانها برای تسریع کار کارشناسی پرونده ها در جهت کمک به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اقدام نمایند که می توان به سازمان همیاری شهرداری و انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران اشاره نمود.
برای اخذ رتبه5، باید این مدارک را آماده نمایید و با موسسه پارسه 22883230 تماس بگیرید،.
مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل: اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات و مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل: اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه، روزنامه رسمی، تاسیس و تغییرات به همراه 3 نسخه سربرگ رسمی شرکت و کپی آخرین صورتجلسه تغییرات سهام از دیگر مدارکی است که برای اخذ رتبه 5 پیمانکاران باید مورد توجه قرار گیرد.

2 دیدگاه

هزینه اخذ رتبه چقدر است؟

حدودا برای اخذ رتبه های در پایه 5 هر رشته مبلغ 250 هزار تومان و به ترتیب برای رتبه های پایه 4 ، 375 هزار تومان؛ رتبه های پایه 3 ،500 هزار تومان؛ رتبه های پایه 2 دو، 750 هزار تومان و رتبه پایه 1 هر رشته باید مبلغ 875 هزار تومان واریز گردد.

ارسال دیدگاه

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
مطالب مرتبط :
هزینه اخذ رتبه 5

هزینه اخذ رتبه 5

هزینه اخذ رتبه 5: برای اخذ رتبه شرکتهای مختلف پیمانکاری ، 5 رتبه تعریف شده است، بهترین و با تجربه ترین شرکتها در نهایت به رتبه یک دست می یابند اما اولین رتبه برای این شرکتهای پیمانکاری، رتبه 5 است. شرکتهای پیمانکار شامل شرکتهای ساختمان وابنیه، راه و ترابری،...