حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

ارتقا رتبه پیمانکار‎

ارتقا رتبه پیمانکار‎

تمدید و ارتقا رتبه پیمانکار(گواهینامه صلاحیت پیمانکاران)

موسسه حقوقی پارسه با دو دهه تجربه در ارائه خدمات ثبتی، رتبه بندی و به خصوص تمدید و ارتقا رتبه پیمانکار تاکنون توانسته در زمینه تمدید و ارتقا رتبه پیمانکار، رضایت کامل متقاضیان ارتقا رتبه پیمانکار را فراهم آورد شایان به ذکر است برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت خدمات تخصصی جهت ارتقا رتبه پیمانکار، مشاوران موسسه حقوقی پارسه با شماره 22883230-(021) پاسخگوی متقاضیان ارجمند هستند، تمدید و ارتقا رتبه پیمانکار برای ایشان بسیار حائض اهمیت است چرا که برای اخذ رتبه پیمانکاری حداکثر تا ۲ سال برای پیمانکارانی صادرمی شود ،که دارای گواهینامه مذکور یا همان ارتقا رتبه پیمانکار را دارا هستند و هیچگونه تغییراتی که منجر به خدشه در ماهیت حقوقِی، نوع فعالیت و توان فنی و مالی شرکت شده باشد، نداشته باشد.
شرایط تمدید و ارتقا صلاحیت شرکت های پیمانکار
• سهام شرکت بگونه ای تغییر نکرده باشد که موجب تغییر نوع شرکت شده باشد.
• اکثریت هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تغییر نکرده باشند (با ارایه روزنامه رسمی کشور ). حالتچرخشی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل مانعی ندارد .(در صورت تغییرات حداقلی هیئت مدیره باید شرایط آیین نامه ، از قبیل ۲/۳ اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل لیسانس و امتیاز نفرات جابجا شده، تامین باشد)
• افراد امتیاز آور (مدیر عامل ، هیأت مدیره و کارکنان ) شرکت با افراد امتیاز آور (مدیر عامل ، هیأت مدیره و کارکنان ) شرکتهای دیگر (مشاور و پیمانکار) تلاقی نداشته باشند.
• در ۲ سال گذشته کار خاتمه یافته یا در دست انجام داشته باشند؛ بعبارتی غیرفعال و راکد نبوده باشند.
• پرونده اطلاعات شرکت پیمانکاری در سامانه ساجات ثبت و تکمیل شده و برای معاونت ارسال نموده باشند.

ارسال دیدگاه

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

برنامه نویس و طراح : بیژن زند