حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

تمدید و ارتقا رتبه پیمانکار

ارتقا رتبه پیمانکاران

تمدید و ارتقا گواهینامه صلاحیت پیمانکار:

تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران برای اخذ رتبه پیمانکاری حداکثر تا ۲ سال برای پیمانکارانی صادرمی شود ،که دارای گواهینامه مذکور بوده اند و هیچگونه تغییراتی که منجر به خدشه در ماهیت حقوقِی، نوع فعالیت و توان فنی و مالی شرکت شده باشد، نداشته باشد.

شرایط تمدید و ارتقا صلاحیت شرکت های پیمانکار:

۱-سهام شرکت بگونه ای تغییر نکرده باشد که موجب تغییر نوع شرکت شده باشد.

۲- اکثریت هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تغییر نکرده باشند (با ارایه روزنامه رسمی کشور ). حالتچرخشی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل مانعی ندارد .(در صورت تغییرات حداقلی هیئت مدیره باید شرایط آیین نامه ، از قبیل ۲/۳ اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل لیسانس و امتیاز نفرات جابجا شده، تامین باشد)

۳- افراد امتیاز آور (مدیر عامل ، هیأت مدیره و کارکنان ) شرکت با افراد امتیاز آور (مدیر عامل ، هیأت مدیره و کارکنان ) شرکتهای دیگر (مشاور و پیمانکار) تلاقی نداشته باشند.

۴-در ۲ سال گذشته کار خاتمه یافته یا در دست انجام داشته باشند؛ بعبارتی غیرفعال و راکد نبوده باشند.

۵-پرونده اطلاعات شرکت پیمانکاری در سامانه ساجات ثبت و تکمیل شده و برای معاونت ارسال نموده باشند.

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره جهت اخذ رتبه شرکت ، با همکاران ما با شماره 2122883230-(021) تماس بگیرید.با افتخار،همکاران ما بصورت 24 ساعته پاسخگوی شما هستند.

ارسال دیدگاه

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

برنامه نویس و طراح : بیژن زند