حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

اخذ رتبه طرح و ساخت

اخذ رتبه طرح و ساخت

اخذ رتبه طرح و ساخت

فرآیند و مراحل اخذ رتبه طرح و ساخت
هدف از رتبه طرح و ساخت آگاه سازی کارفرمایان پروژه های صنعتی از میزان توانمندی شرکت‌های EPC و نیز فراهم نمودن زمینه های بهبود و توسعه این شرکتها با ایجاد انگیزه جهت اخذ رتبه به منظور ایفای نقش راهبری و مدیریت EPC می باشد. برای هر پروژه توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت طبق آیین نامه در بخش های مختلف نظیر مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب و راه اندازی مورد ارزیابی قرار میگیرد. در واقع شرکت های عمرانی که در زمینه ساخت و ساز فعالیت خواهند داشت، می توانند برای اخذ رتبه طرح و ساخت اقدام نمایند. شرکت هایی که دارای رتبه بندی EPC یا همان رتبه طرح و ساخت میباشند در در اولویت واگذاری تسهیلات ارزی و ریالی برای طرح های صنعتی و معدنی میباشند.
رتبه طرح و ساخت چیست؟
وقتی یک پروژه بزرگ شروع میشود در ابتدا نیاز به طراحی، مشاوره، امکان سنجی بهترین راهکار و کم هزینه ترین روش برای انجام آن است که این امر را مشاوران بررسی مینمایند. بعد از بررسی مطالعات و امکان سنجی های اولیه، نوبت به اجرای طرح می رسد که مدیریت اجرا و تجهیز کارگاه و نیروی انسانی و … با پیمانکاران میباشد. لازم به ذکر است رتبه طرح و ساخت یا EPC یعنی شرکتی که قابلیت طراحی مشاوره و اجرا را باهم داشته باشد.

ارسال دیدگاه

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

برنامه نویس و طراح : بیژن زند