حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

اخذ کارت بازرگانی شخصی

اخذ کارت بازرگانی شخصی

کارت بازرگانی، مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی بموجب ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به امر تجارت خارجی بپردازد.
بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال تا پنج سال به اختیار متقاضی می‌باشد، تمدید اعتبار کارت بازرگانی با ارایه مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می‌گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می‌یابد.


• مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقیقی
.1 اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد و اصل گواهی پلمپ
دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها ) برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت
شرکتها واقع در بزرگراه مدرس نبش میرداماد مراجعه فرمائید.(
.2 اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
.3 فرم دال ) تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی(
.4 اصل گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی درسال جاری به آدرس متقاضی.
-5 اصل کارت ملی ) در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه ازتمامی صفحات الزامی میباشد(.
-6 اسکن و بارگذاری عکس ) تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید (
-7 اصل مدرک تحصیلی معتبر حداقل دیپلم متوسطه ( مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره
دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .
تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری
اطلاعات و ارتباطات ) ICT ( ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک
فوق معاف می باشند و ملزم به ارائه اصل مدرک تولید هستند .
-8 اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
تبصره : متقاضیانی که سن آنان 55 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .
-9 داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
-15 اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با
تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب
) ارائه دسته چک حساب جاری مربوطه و اصل گواهی فوق درزمان حضوردراتاق الزامی می باشد.(

-11 ارائه یکی از مدارک ذیل:
الف- سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار ) آدرس اظهارنامه (.
ب- اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار ) آدرس اظهارنامه.(
ج- اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام متقاضی ، برای محل کار و به آدرس دفتر کار ) آدرس
اظهارنامه (
-12 مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی ) صنوف تولیدی دارای پروانه
کسب مشمول این بند نمی گردند.(
Tax.gov.ir -13 ارائه کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت
تذکر 1: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
تذکر 2: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است
تذکر 3: حضور متقاضی یانماینده قانونی او در مرحله برابراصل و تحویل کارت الزامی است.
تذکر 4: حضور متقاضی در کلاسهای آموزشی براساس نوع مدرک تحصیلی پس از مراجعه به اتاق الزامی می
باشد.
تذکر 5: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.
تذکر 6: متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت
این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در
چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد .

برنامه نویس و طراح : بیژن زند