حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی

مدارک مورد نیاز برای اخذ کد اقتصادی
جهت این مرحله همراه با مدارک زیر به اداره دارائی
1- دریافت دفترچه و تکمیل آنها (واحد اطلاعات و خدمات اداره دارائی) یا از سایت اداره دارادی
2- دریافت فرمهای مربوطه و تکمیل آنها (واحد ثبت و شناسائی اداره دارائی)
3- کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره
4- کپی آگهی تاسیس شرکت و تغییرات ثبتی
5- کپی اساسنامه شرکت
6- کپی از اظهارنامه شرکت (و یا شرکتنامه و تقاضانامه در شرکت‏های غیر سهامی)
7- کپی آگهی روزنامه رسمی و تغییرات آن
8- کپی پروانه بهره برداری یا مجوز تاسیس (در صورت موجود بودن)
9- کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت که در آگهی تاسیس قید گردیده و در صورت استیجاری بودن، کپی قرارداد اجاره که به تایید واحد مالیاتی محل وقوع ملک رسیده باشد. ( اجاره نامه با کد رهگیری )
10- نامه شروع و یا عدم شروع به فعالیت شرکت و کپی آن بعد از ثبت در دبیرخانه
11- پرداخت مالیات حق تمبر به اداره دارائی
و...


حوضه مالیاتی :
در وزارت اقتصاد و دارایی بر اساس مناطقی که در تهران و شهرستانهای اطراف وجود دارد حوزه هایی را جهت تشکیل پرونده دارایی در نظر گرفته اند که به 7 دسته تقسیم می شوند که هر کدام از این حوزه های دارایی به نسبت مناطقی که وجود دارد شامل قوانین گاهی یکسان و گاهی متفاوت می باشد : این حوزه ها شامل دارایی شمیرانات ، شمال ، مرکز ، شرق ، غرب ، جنوب ، شهرری ، می باشد .


تشکیل پرونده :
در زمانی که شرکتی قصد انجام کد اقتصادی در یکی از حوزه های دارایی ذکر شده را دارد جهت انجام این کار نیاز به تهیه و تنظیم و تحویل یک سری مدارک به حوضه مربوطه را دارد که به اصطلاح به آن تشکیل پرونده دارایی گفته می باشد که این مدارک شامل مدارک ثبتی شرکت ، مدارک شناسایی اعضا و... می باشد .

برنامه نویس و طراح : بیژن زند