حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

ایزو مدیریت کیفیت آزمایشکاه های پزشکی - ISO15189-2012

ایزو مدیریت کیفیت آزمایشکاه های پزشکی - ISO15189-2012

ایزو مدیریت کیفیت آزمایشگاه های پزشکی
ایزو 15189:2012، الزامات مورد نیاز برای کیفیت و شایستگی در آزمایشگاه های پزشکی را مشخص می کند.
این ایزو می تواند توسط آزمایشگاه های در حال توسعه مورد استفاده قرار گیرد و سیستم های مدیریت کیفیت و شایستگی آنها را مورد ارزیابی قرار دهد.
همچنین میتواند برای تایید و یا به رسمیت شناختن صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی توسط مشتریان آزمایشگاه،تنظیم مقامات و نهادهای اعتبار بخشی مورد استفاده قرار گیرد.

مراحل اخذ این ایزو
1- تماس با موسسه حقوقی پارسه سید خندان.22883230
2- مراجعه و مشاوره حقوقی و اجرایی لازم
3-عقد قرارداد با موسسه حقوقی پارسه .
4- اجرای قرارداد و آموزش پرسنل،پیاده سازی و استقرارسیستم در آن شرکت محترم توسط کارشناس ارشد موسسه
-5-ممیزی و اخذ ایزو از شرکتهای معتبر و مورد تایید اداره استاندارد ایران فقط در مدت زمان 2الی 3 ماه

برنامه نویس و طراح : بیژن زند