حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

رتبه طرح و ساخت

رتبه طرح و ساخت

روش طرح و ساخت، یکی از روشهای اجرایی دیگر یا غیر متعارف است. روش طرح و ساخت، خود به زیر روشهای دیگری تقسیم میشود. در روشهای طرح و ساخت، مسئولیت طراحی و اجرای طرح در چارچوب خواسته های کارفرما ،و ضوابط مقرر با یک پیمان، به پیمانکار واگذار میشود. . از ویژگی های عمده این روش اجرا، نیاز به کوتاه کردن زمان، و انتقال برخی ریسکها و مسئولیتها از دستگاه اجرایی به پیمانکار (که ممکن است مستلزم هزینه بیشتری برای کارفرما گردد) ، و قطعیت دادن به تاریخ تکمیل طرح و مبلغ پیمان است. به کارگیری این روش، پیش نیازهایی دارد که از جمله آنها، توانایی دستگاه اجرایی در تعریف دقیق و کامل پروژه (کم بودن ناشناخته های طبیعی یا قطعی بودن گستره یا اجزای طرح)، قطعی بودن تامین اعتبارمورد نیاز، اطمینان به وجود پیمانکاران توانمند وقابل اطمینان، و توانمندی مدیریت دستگاه اجرایی، در اجرای این نوع از روش اجراست

برای توضیحات تخصصی بیشتر اینجا را کلیک فرمایید

روش انجام :

1- تماس با موسسه پارسه و دریافت مشاوره رایگان
2- عقد قرارداد با موسسه پارسه و دریافت تضامین لازم
3- ارائه تصاویر مدارک شرکت و رتبه ها و قرارداد ها و ... به موسسه
4- تکمیل فرم ثبت نام و در خواست رشته مورد قرارداد توسط موسسه پارسه
5- مهر و امضا فرم توسط وصاحبان حق امضا
6- تکمیل مدارک درخواستی کارشناسان توسط مشتری
7- شروع پیگیری موسسه جهت اخذ رتبه مورد قرارداد
8- پس از گذشت زمان 40 تا 60 روز پس از تکمیل مدارک مراجعه به موسسه پارسه و اخذ فرمهای تاییدیه رتبه و ارائه مدارک فیزیکی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی
9- پس از گذشت حدود 15 روز مراجعه مدیر عامل به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دریافت کاردکس رتبه بندی
10 - مراجعه به سایت ساجارhttp://sajar.mporg.ir/ و مشاهده نام و رتبه های شرکت

کارفرمای محترم جهت دریافت مشاوره رایگان حتی در محل شرکت خودتان با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید

دفتر مرکزی ( سیدخندان ) : 22883230 - 021

شعبه ونک : 99-88205497 - 021

برنامه نویس و طراح : بیژن زند