حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی - 16949

مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی - 16949

مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی
این یک استاندارد مدیریت کیفیت و مشخصات فنی در صنعت اتومبیل است. این استاندارد مقتضیات لازم را از اروپا و آمریکا تلفیق میکند. این استاندارد تمام اطلاعات لازم برای تحقق بهترین عملکرد در طراحی، توسعه، ساخت، نصب یا خدمات محصولات خودرویی تبیین میکند.
مزایای ایزوTS 16949
• دریافت گواهی برای تجارت بینالمللی و توسعه فعالیت
• بهبود فرایندها بهمنظور کاهش ضایعات و آلودگی
• رفع نیاز به چند گواهی برای ساخت خودرو
• تلفیق ISO/TS 16949 با سایر سیستمهای مدیریت
• ایجاد سازگاری برای برنده شدن در فعالیت جدید و چشماندازهای سرمایهگذاری

مراحل اخذ این ایزو
1- تماس با موسسه حقوقی پارسه سید خندان.22883230
2- مراجعه و مشاوره حقوقی و اجرایی لازم
3-عقد قرارداد با موسسه حقوقی پارسه .
4- اجرای قرارداد و آموزش پرسنل،پیاده سازی و استقرارسیستم در آن شرکت محترم توسط کارشناس ارشد موسسه
-5-ممیزی و اخذ ایزو از شرکتهای معتبر و مورد تایید اداره استاندارد ایران فقط در مدت زمان 2الی 3 ماه

برنامه نویس و طراح : بیژن زند