حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

14001 - مديريت محيط زيست

14001 - مديريت محيط زيست

ایزو 14001مديريت محيط زيست
استاندارد ایزو14001معيارهايي براي سيستم مديريت محيط زيست فراهم ميكند. اين استاندارد، مقتضيات عملكرد محيطي را تعيين نميكند، بلكه چارچوبي فراهم ميكند تا يك شركت يا سازمان بتواند يك سيستم مديريت محيطي مؤثر تنظيم نمايد. هر سازماني بدون توجه به نوع يا بخش فعاليت خود ميتواند از اين استاندارد استفاده كند. استفاده از اين استاندارد، اين اطمينان را براي مديريت شركت و كاركنان آن و سهامداران خارجي ايجاد ميكند كه اثرات محيطي اندازهگيري شده و بهبود يافته است.
مزاياي ایزو14001
• كاهش هزينه مديريت ضايعات
• صرفهجويي در مصرف انرژي و مواد
• كاهش هزينه توزيع
• بهبود تصوير شركتي بين تنظيمگران، مشتريان، و عموم

استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی، اولین زیست محیطی بین المللی در جهان اکنون در دست بازبینی است. نسخه بروز رسانی شده آن تا اواخر سال 2015 در دسترس قرار خواهد گرفت.
مزایای نسخه جدید ایزو 14001:
• قرار گرفتن مباحث محیط زیست و پیشرفت مستمر در تجارت شما
در نسخه جدید مدیریت زیست محیطی بیش از گذشته با استراتژی تجاری سازمان شما ادغام و همتراز می شود. تمرکز استراتژیک باعث بهبود عملکرد سیستم مدیریت زیست محیطی شما می شود و منجربه پایداری بیشتر آن شده، در میزان هزینه ها صرفه جویی صورت می پزید و در حفظ نگهداری منابع طبیعی برای نسل آینده به شما کمک می کند.
• راهبری
مشارکت گسترده تر تیم راهبری در سیستم مدیریت، کل سازمان را به حرکت به سمت اهداف و آرمان های شرکت تشویق خواهد کرد.
• بهبود عملکرد زیست محیطی
سازمان ها در مسیر حفظ محیط زیست و بهبود عملکرد زیست محیطی خود گام برخواهند داشت. مدیریت زیست محیطی خوب باعث کاهش ریسک جرایم قانونی می شود و غالب اوقات فرصت صرفه جویی در هزینه ها را مشخص می نماید.
• رویکرد یکپارچه
با داشتن ساختاری جدید که قابلیت کاربری همزمان با تمام استانداردهای مسیستم مدیریت ایزوی جدید را داشته باشد پیاده سازی همزمان، و یکپارچه چند سیستم مدیریت بسیار آسانتر خواهد شد.
تغییرات اساسی در نسخه جدید:
• تاکید بیشتر بر مقوله راهبری
• تمرکز بر مدیریت ریسک
• تاکید بر سنجش و تغییر اهداف
• ارتباطات و آگاهی

مراحل اخذ این ایزو
1- تماس با موسسه حقوقی پارسه سید خندان.22883230
2- مراجعه و مشاوره حقوقی و اجرایی لازم
3-عقد قرارداد با موسسه حقوقی پارسه .
4- اجرای قرارداد و آموزش پرسنل،پیاده سازی و استقرار سیستم در آن شرکت محترم توسط کارشناس ارشد موسسه
-5-ممیزی و اخذ ایزو از شرکتهای معتبر و مورد تایید اداره استاندارد ایران فقط در مدت زمان 2الی 3 ماه

برنامه نویس و طراح : بیژن زند