حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

17020 - معیارهای عمومی سازمانهای بازرسی کننده

17020 - معیارهای عمومی سازمانهای بازرسی کننده

معیارهای عمومی سازمانهای بازرسی کننده
استاندارد 17020 جهت بهره مندی سازمانهای بازرسی کننده و مراجع تائید صلاحیت و دیگر سازمانهای مربوطه با شناسایی صلاحیت سازمانهای بازرسی کننده در نظر گرفته شده است.این مجموعه ممکن است هنگام استفاده در بخشهای مختلف یا بازرسی در حین کار نیازمند تفسیر باشند.
هدف از این استاندارد مشخص نمودن ضوابط عمومی سازمانهای بازرسی کننده بی طرف می باشد.این استاندارد همچنین معیارهای استقلال را نیز مشخص می نماید.
دامنه کاربرد:
استاندارد 17020 علاوه بر این می تواند راهنمایی برای ارزیابی،بازبینی و نیز صدور گواهینامه تایید صلاحیت انواع مختلف سازمان های بازرسی کننده توسط مرجع تایید صلاحیت کاربرد داشته باشد.
فواید پیاده سازی:
• واجبات مشتری بطور کامل شرح داده شده،مستند و قابل درک میباشد
• سازمان قابلیت تامین الزامات مشتری را میابد
• نیازهای آموزشی کارکنان شناسایی میگردد
• واجبات ایمنی شناسایی می شوند

مراحل اخذ این ایزو
1- تماس با موسسه حقوقی پارسه سید خندان: - 22883230
2- مراجعه و مشاوره حقوقی و اجرایی لازم
3-عقد قرارداد با موسسه حقوقی پارسه
4-اجرای قرارداد و آموزش پرسنل ،پیاده سازی و استقرار سیستم در آن شرکت محترم توسط کارشناسان ارشد موسسه.
5-ممیزی و اخذ ایزو از شرکتهای معتبر و مورد تایید اداره استاندارد ایران فقط در مدت زمان 2الی 3 ماه

برنامه نویس و طراح : بیژن زند