حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

9001

9001

ایزو 9001:2015 (مديريت كيفيت)
استاندارد ایزو 9001 مورد بازبینی قرار گرفته و در ماه سپتامبر 2015 نسخه جدید آن منتشر می شود. پس از انتشار آن دسته از شرکت هایی که دارای گواهینامه ایزو 9001:2008 هستند سه سال مهلت خواهند داشت تا به نسخه جدید را استفاده نمایند.
مزایای نسخه جدید:
•    ورود مباحث کیفیت و پیشرفت مستمر به بتن تجارت شما
نسخه بازبینی شده به شما اطمینان خواهد داد که مدیریت کیفیت بیش از پیش با استراتژی تجارت سازمان شما هماهنگ و همتراز خواهد شد.
•    راهبری
مشارکت گسترده تر تیم راهبری در سیستم مدیریت، کل سازمان را به حرکت به سمت اهداف و آرمان های شرکت تشویق خواهد کرد.
•    معرفی مدیریت ریسک و فرصت
این امر باعث استفاده بیشتر از سیستم مدیریت به عنوان یک ابزار نظارتی شده و در شناسایی فرصت های تجاری که پیشرفت بنیادی به همراه دارند یاری رسان خواهد بود.
•    رویکرد یکپارچه
با داشتن ساختاری جدید که قابلیت کاربری همزمان با تمام استانداردهای سیستم مدیریت ایزوی جدید را داشته باشد پیاده سازی همزمان، و یکپارچه چند سیستم مدیریت بسیار آسانتر خواهد شد.

تغییرات اصلی در نسخه جدید:
•    تاکید بیشتر بر مقوله راهبری
•    تمرکز بر مدیریت ریسک
•    تاکید بر سنجش و تغییر اهداف
•    ارتباطات و آگاهی
اندازه كار شما هرچه باشد، كيفيت را با يك استاندارد شناخته شده جهاني مديريت كنيد تا بتوانيد:
•    صرفه‌جويي كنيد
•    سود را افزايش دهيد
•    كار بيشتري بگيريد
•    مشتريان بيشتري را راضي كنيد.

سایر مزاياي مديريت كيفيت ایزو9001 چيست؟
•    به شما امكان مي‌دهد تا به يك رقيب سازگار در بازار تبديل شويد
•    به شما كمك مي‌كند تا با نيازهاي مشتري مطابق شويد
•    راه‌هاي كارآمدتر انجام كار باعث صرفه‌جويي در زمان، پول، و منابع مي‌شود
•    بهبود كيفيت كار باعث از بين رفتن خطا و افزايش سود مي‌شود
•    كاركنان را پرانگيزه كرده و فرايندهاي داخلي را كارآمدتر مي‌كند
•    مشتريان باارزش‌تر و خدمات مشتري بهتر فراهم مي‌كند
•    فرصت‌هاي تجاري را وسيع‌تر مي‌كند.

مراحل اخذ این ایزو
1- تماس با موسسه حقوقی پارسه سید خندان.22883230
2- مراجعه و مشاوره حقوقی و اجرایی لازم
3-عقد قرارداد با موسسه حقوقی پارسه .
4- اجرای قرارداد و آموزش پرسنل،پیاده سازی و استقرارسیستم در آن شرکت محترم توسط کارشناس ارشد موسسه
-5-ممیزی و اخذ ایزو از شرکتهای معتبر و مورد تایید اداره استاندارد ایران فقط در مدت زمان2الی 3 ماه

برنامه نویس و طراح : بیژن زند