حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

AS/EN 9100

AS/EN 9100

AS/EN 9100
مدیریت کیفیت هوافضا
استانداردهای هوافضا مجموعه استانداردهایی براساس ایزو 9001 هستند و توسط گروه بین المللی کیفی هوافضا (IAQG) تهیه و تنظیم گردیده اند. این استانداردها هماهنگی و پایداری ایجاد می کنند و تعیین کننده الزامات ایمنی، قانونی و اطمینان هستند که مورد نیاز بخش هوافضا است.
این مجموعه استانداردها بطورکامل سازمان های فعال در بخش هوافضا را دربرمی گیرد، از شرکت های طراحی و تولید تا سازمانهای نگهدارنده و عاملان توزیع. ای اس 9100 تنها استاندارد مدیریت کیفیت رایج در صنعت هوافضاست، این استاندارد از طرف شرکت های پیشرو در صنعت هوافضا حمایت می شود و مورد استفاده قرار می گیرد.
برای آنکه بتوان قوانین بی شمار موجود در صنعت هوافضا را رعایت نمود، انطباق کامل با ای اس 9100 امری الزامی است. این استاندارد در صنعت هوافضا به عنوان مدیریت کننده ریسک و کیفیت شناخته شده و برای دستیابی به یک گواهی تجاری وجود آن ضروری است.
ای اس 9100 توسط انواع شرکت های بزرگ و کوچک هوافضا استفاده می شود. این شرکت ها شامل تولید کنندگان، شرکت های نگهداری و توزیع کنندگان می شود.
نکات راهنما برای پیاده سازی ای اس 9100
حمایت و تعهد مدیر ارشد خود را بدست آورید.
در کل سازمان یک ارتباط داخلی مفید ایجاد کنید.
مدیریت کیفیت فعلی خود را با الزمات ای اس 9100 مقایسه کنید.
از تامین کنندگان و مشتریان خود درباره مدیریت کیفیت فعلی خود بازخورد بگیرید.
برای رسیدن به بهترین نتیجه یک تیم پیاده سازی تشکیل دهید.
زمان بندی ها، مسئولیت ها و نقش های مشترک را مشخص و طرح ریزی کنید.
اصول اولیه استاندارد ای اس 9100 را در تجارت خود اعمال کنید.
با ارائه آموزش کارکنان را به مشارکت در طرح مشتاق سازید.
مفاهیم ای اس 9100 را در سازمان منتشر کنید و کارکنان را تشویق کنید تا به عنوان ممیز آموزش ببینند.
مرتبا سیستم ای اس 9100 خود را بازبینی کنید تا مطمئن شوید همواره اثر بخش باقی می ماند.

مراحل اخذ این ایزو
1 -تماس با موسسه حقوقی پارسه سید خندان.22883230
2-مراجعه و مشاوره حقوقی و اجرایی لازم
3-عقد قرارداد با موسسه حقوقی پارسه .
4-اجرای قرارداد و آموزش پرسنل،پیاده سازی و استقرار سیستم در آن شرکت محترم توسط کارشناس ارشد موسسه.
5ممیزی و اخذ ایزو از شرکتهای معتبر و مورد تایید اداره استاندارد ایران

برنامه نویس و طراح : بیژن زند