حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

EFQM

EFQM

شرایط دریافت جایزه ملی بهره وری چگونه است؟
اجرای جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی از سال 1382، این امکان را فراهم کرده است که بسیاری از سازمان های ایرانی با مدل تعالی سازمانی ( EFQM) آشنا شده و از آن به عنوان ابزاری برای اعمال روش های نوین مدیریتی در سازمان خود استفاده کنند. حضور فعال سازمان ها در فرایند جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی نشانگر این است که سازمان های برتر ایرانی قصد دارند تا خود را با دیگر سازمان ها مقایسه کنند تا به این ترتیب گام های بلندتری را در مسیر تعالی برداشته و ضمن افزایش توان رقابتی ، بر پایداری سازمان خود افزوده و در تحقق اهداف سازمانی به موفقیت های بیشتری دست یابند.

مراحل اخذ این ایزو
1- تماس با موسسه حقوقی پارسه سید خندان.22883230
2-مراجعه و مشاوره حقوقی و اجرایی لازم
3-عقد قرارداد با موسسه حقوقی پارسه
4-اجرای قرارداد وآموزش پرسنل، پیاده سازی سیستم و استقرار سیستم در آن شرکت محترم توسط کارشناس ارشد موسسه.
-5ممیزی و اخذ ایزو از شرکتهای معتبر و مورد تایید اداره استاندارد ایران فقط درزمان 2 تا 3 ماه

برنامه نویس و طراح : بیژن زند