حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

IUI 5001

IUI 5001

IUI 5001 برنامه ای است که محصولات نوآور صنعتی را که توسط شرکت ها و کارکنان آن به وجود آمده اند و با معیارهای ما تطابق دارد شناسایی می نماید و گواهینامه آن از این محصولات محافظت می نماید.
نوآوري بايد تبديل به محصول شده باشد و بر جمعيت منطقه ي بزرگي تاثير گذاشته باشد همچنین نوآوری بايد باعث رشد صنايع حاضر و یا ايجاد صنايع جديد شود.
ملاک ها و تاييدات
1- نوآوري بايد توسط اشخاص حقوقي صورت پذيرد که نام آنها در سازمان ثبت شرکتها و موسسات و يا علامت تجاري آنان در کشورشان به ثبت رسانده يا در مراحل ثبت باشد.
2- نوآوري بايد تبديل به محصول شده باشد و بر جمعيت منطقه ي بزرگي تاثير گذاشته باشد.
3- بايد باعث رشد صنايع حاضر و ايجاد صنايع جديد شود.
4- بيشتر نتايج مورد انتظار از اين نوآوري بايد کسب شوند.
5- نبايد نوآوري در زمينه توليد و تجارت الکل، تنباکو، قمار يا اسلحه باشد.
6- محصول بايد علي رغم کيفيت بالا از لحاظ ظاهر خارجي و از نظر بسته بندي نيز جذابيت داشته باشد.
7- نوآوري بايد تمام شرايط لازم جهت بازيافت و همچنين از نظر کيفيت ساخت چرخه ي عمر اين محصول ويژگي هاي لازم را داشته باشد.

مراحل اخذ این ایزو
1- تماس با موسسه حقوقی پارسه سید خندان.22883230
2- مراجعه و مشاوره حقوقی و اجرایی لازم
3-عقد قرارداد با موسسه حقوقی پارسه .
4- اجرای قرارداد و آموزش پرسنل،پیاده سازی و استقرارسیستم در آن شرکت محترم توسط کارشناس ارشد موسسه
-5-ممیزی و اخذ ایزو از شرکتهای معتبر و مورد تایید اداره استاندارد ایران فقط در مدت زمان 2الی 3 ماه

برنامه نویس و طراح : بیژن زند