حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

IUI5002

IUI5002

برای دریافت IUI 5002 محصول نوآور باید ثبت اختراع شده باشد و ایده اصلی آن باید از شرکت و کارکنان آن به وجود آمده باشد. IUI 5002 یعنی نوآوری می تواند دنیا را تغییر دهد.
این نوآوري بايد توسط اشخاص حقوقی صورت پذيرد که نام آنها در سازمان ثبت شرکتها و موسسات و يا علامت تجاري آنان در کشورشان به ثبت رسانده يا در مراحل ثبت باشد.
ملاک ها و تاييدات
1- نوآوري بايد توسط اشخاص حقوقي صورت پذيرد که نام آنها در سازمان ثبت شرکتها و موسسات و يا علامت تجاري آنان در کشورشان به ثبت رسانده يا در مراحل ثبت باشد.
2- نوآوري بايد تبديل به محصول شده باشد و بر جمعيت منطقه ي بزرگي تاثير گذاشته باشد.
3- بايد باعث رشد صنايع حاضر و ايجاد صنايع جديد شود.
4- بيشتر نتايج مورد انتظار از اين نوآوري بايد کسب شوند.
5- نبايد نوآوري در زمينه توليد و تجارت الکل، تنباکو، قمار يا اسلحه باشد.
6- محصول بايد علي رغم کيفيت بالا از لحاظ ظاهر خارجي و از نظر بسته بندي نيز جذابيت داشته باشد.
7- نوآوري بايد تمام شرايط لازم جهت بازيافت و همچنين از نظر کيفيت ساخت چرخه ي عمر اين محصول ويژگي هاي لازم را داشته باشد
8- اگر محصول تلاش بر اين دارد که در سطح بين الملل هم عرضه گردد بايد در يکي از سازمانهاي ثبت بين الملل از قبيل ثبت اختراعات و نوآريهاي آمريکا و انگلستان و يا اتحاديه اروپا به ثبت برسد.
9- نوآوري حتي براي موسسات، واحدها يا افراد ديگر هم سودمند باشد.
10- نوآوري شرايط لازم براي مصارف تمام اقشار در مقياس هاي بزرگ مثل کل کشور يا جهان را داشته باشد.
11- مزيت هاي قابل توجهي براي کابر داشته باشد و نيازهاي بازار را برطرف کند يا بازار جديدي به راه بياندازد.
12- نوآوري که تبديل به محصول شده را ،بايد بتوان از نظر سود، اندازه، درصد رشد، رضايت مشتري، انتقادات مشتريان و تاثير در بازار آن را ارزيابي کرد.
13- قابليت تغيير شکل و ويژگي اصل بودن را داشته باشد.
14- يک محصول نوآور بايد قابليت فروش در همه جهان را داشته باشد.

مراحل اخذ این ایزو
1- تماس با موسسه حقوقی پارسه سید خندان.22883230
2- مراجعه و مشاوره حقوقی و اجرایی لازم
3-عقد قرارداد با موسسه حقوقی پارسه
4- اجرای قرارداد و آموزش پرسنل،پیاده سازی و استقرارسیستم در آن شرکت محترم توسط کارشناس ارشد موسسه
5-ممیزی و اخذ ایزو از شرکتهای معتبر و مورد تایید اداره استاندارد ایران ، فقط در مدت زمان 2الی 3 ماه

برنامه نویس و طراح : بیژن زند