حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

ثبت الکترونیکی شرکت ها وموسسات غیر تجاری در مازندران

ثبت شرکت

محمد حسن بهادر با اشاره به اينکه از ابتداي راه اندازي سامانه جامع ثبت شرکت ها در مازندران در سال 92 تا پايان مهرماه سالجاري تعداد 4هزار و501 شرکت تجاري و مؤسسه غير تجاري در اين استان به ثبت رسيده است، گفت: از اين تعداد، يک هزار و555 شرکت تجاري و موسسه غيرتجاري مربوط به 7 ماهه ابتداي سالجاري است.

وي با اشاره به اينکه شرکت هاي ثبت شده در 7 ماهه ابتدايي سالجاري تعداد 408شرکت با مسؤليت محدود، 597 شرکت سهامي، 117 شرکت تعاوني و 3شرکت تضامني بودند، گفت: همچنين تعداد مؤسسات غيرتجاري ثبت شده در اين بازه زماني را 430مؤسسه عنوان کرد.

بهادر با اشاره به محاسن سامانه جامع ثبت شرکت ها مانند تسريع در ثبت تأسيس و تغييرات، شفافيت، حذف اوراق فيزيکي و در مجموع جلوگيري از اتلاف هزينه و وقت مراجعين، تمامي اين فرايندها را حاصل برنامه ها و سياست هاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جهت تسريع و تسهيل و نيز حفظ و حراست از حقوق مردم برشمرد.

مديرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به ثبت الکترونيکي شرکت و مؤسسات غيرتجاري در مازندران گفت: مکانيزه کردن ثبت شرکت ها همچنين باعث رونق فضاي کسب و کار مي شود و يکي از ديگر اهداف الکترونيکي کردن فرآيند ثبت شرکت ها، کاهش مراجعات حضوري و سرعت عمل و دقت در انجام اين فرايند است که به نوبه خود تسهيل در امر سرمايه گذاري را سبب مي شود.

بهادر اظهار کرد: در صورتي که مدارک لازم جهت ثبت شرکت يا مؤسسه توسط متقاضيان بصورت کامل ارائه گردد، ثبت شرکت و مؤسسه در اسرع وقت و کوتاهترين زمان ممکن انجام پذير است که اين امر را در راستاي مکانيزه کردن انجام امور ثبتي و پاسخگويي الکترونيکي به مراجعين است.

وي گفت: تا کنون بيش از 63هزار شرکت تا کنون در اداره ثبت شرکت هاي استان مازندران به ثبت رسيده است.

ارسال دیدگاه

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

برنامه نویس و طراح : بیژن زند