حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

شرکت مسئولیت محدود بهتر است یا سهامی خاص؟

شرکت مسئولیت محدود بهتر است یا سهامی خاص؟

هر کدام از این شرکتها به نسبت فعالیتی که قصد انجام آن را دارید محاسن و معایبی دارند. جهت اطلاعات بیشتر مطالعه صفحه ثبت شرکت توصیه می شود.

ارسال دیدگاه

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

برنامه نویس و طراح : بیژن زند