حرفه ای ثبت, شناخته و ماندگار شوید
به دنیای تخصصی پارسه خوش آمدید

وظیفه بازرس در شرکت سهامی خاص چیست؟

وظیفه بازرس در شرکت سهامی خاص چیست؟

وظیفه بازرس بررسی صحت صورتحساب‌های شرکت، سود و زیان، ترازنامه شرکت و مجموعا صحت اطلاعاتی که مدیران ارائه می‌نمایند است. بازرس موظف است موارد مذکور را بررسی کرده و نتایج بررسی خود را به مجامع عمومی به صورت گزارشی ارائه دهند. بازرس در انجام وظایف خود کاملا آزاد بوده و اجازه دارد هرگونه بازرسی و تفحص در شرکت را در هر زمان انجام دهد. این گزارش می‌بایست حداقل ده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی عادی برای ارائه به صاحبان سهام آماده شده باشد. اگر مجمع عمومی تصمیماتی را بدون دریافت گزارش بازرس اتخاذ کند آن بخش از تصمیمات معتبر نخواهد بود.

ارسال دیدگاه

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

برنامه نویس و طراح : بیژن زند