نتیجه جستجو

 1. مدارک مورد نیاز برای تاسیس موسسه فرهنگی هنری چند منظوره

  ... اصل کاهش تصدی گری دولت در امور و تقویت بخش خصوصی، وزارت فرهنگ و ارشاد ... از این قاعده مستثناء نبوده و با افزایش کمی صدور مجوز فعالیت موسسات فرهنگی ...

  sabt123 - 11/12/2017 - 13:14 - 2 comments

 2. کارمند امتیاز آور برق

  ... برق نقش موثری در روند جذب امتیاز و ارتقا رتبه برای شرکت های مشاور و پیمانکار ... کارمند امتیاز آور برای شرکت موجب افزایش امتیاز آن شرکت شده و در نهایت منجر به ...

  sabt123 - 11/11/2017 - 12:59 - 0 comments

 3. ثبت شرکت سهامی خاص

  ... که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی ... و ترتیب آن. 11- شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت. 12- مواقع و ترتیب دعوت ...

  sabt123 - 12/14/2016 - 14:10 - 2 comments

 4. ثبت شرکت سهامی خاص

  ... فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی بشمار می رود، روزانه تعداد بسیاری ... شرایط و ترتیب آن، شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت، مواقع و ترتیب ...

  sabt123 - 11/07/2017 - 20:28 - 2 comments

 5. اخذ رتبه مشاوران

  ... در این فرآیند، علاوه بر نیروی فنی و مهندسی، امکانات فنی و نرم افزاری شرکت نیز ... حسب مورد کپی برابر اصل شرکتی افزایش سقف ۲۵ درصد حسب مورد کپی برابر اصل ...

  BijanZ - 11/11/2017 - 13:15 - 2 comments