نتیجه جستجو

 1. ثبت شرکت سهامی خاص

  Select rating Give ثبت شرکت سهامی خاص 1/5 Give ثبت شرکت سهامی خاص 2/5 ... و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال شرکت معین میشود. همچنین اساسنامه ...

  sabt123 - 12/14/2016 - 14:10 - 0 comments

 2. مدارک مورد نیاز برای تاسیس موسسه فرهنگی هنری چند منظوره

  ... مجوز تأسیس، نظارت بر فعالیت ها و انحلال آنها را صادر می کند. مراحل فرآیند ... مهر و امضاء مباشد. ثبت شرکت ثبت شرکت ها Tweet ...

  sabt123 - 11/12/2017 - 13:14 - 0 comments

 3. ثبت شرکت در کلمبیا

  Select rating Give ثبت شرکت در کلمبیا 1/5 Give ثبت شرکت در کلمبیا 2/5 ... سرمایه شرکت، مسئولیت شرکا، شرایط انحلال شرکت و اطلاعات دیگر است. _این شرکت ...

  sabt123 - 11/13/2017 - 11:43 - 0 comments

 4. ثبت شرکت سهامی خاص

  Select rating Give ثبت شرکت سهامی خاص 1/5 Give ثبت شرکت سهامی خاص 2/5 ... و به مجمع عمومی سالانه، نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن. ...

  sabt123 - 11/07/2017 - 20:28 - 0 comments

 5. ثبت شرکت سهامی عام

  Select rating Give ثبت شرکت سهامی عام 1/5 Give ثبت شرکت سهامی عام 2/5 ... و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال شرکت معین میشود. همچنین اساسنامه ...

  sabt123 - 12/14/2016 - 14:56 - 0 comments

 6. ثبت شرکت تعاونی

  Select rating Give ثبت شرکت تعاونی 1/5 Give ثبت شرکت تعاونی 2/5 Give ... عزل یا قبول استعفای هیات مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی خواهد بود. ** مدارک ...

  sabt123 - 12/14/2016 - 14:59 - 0 comments