نتیجه جستجو

 1. ثبت شرکت محیط زیست

  Select rating Give ثبت شرکت محیط زیست 1/5 Give ثبت شرکت محیط زیست 2/5 ... مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۶اداره ثبت شرکتها تبدیل نوع شرکتها به نوعی دیگر امکان پذیر ...

  erfani - 01/21/2018 - 12:46 - 4 comments

 2. خرید مدرک مهندس

  ... اصلی برای ارتقای رتبه شرکتها تبدیل شده است، با خرید مدرک مهندس برای ... مثبت برای دو طرف اتفاق می افتد، شرکت مربوطه به یک رتبه بالاتر ارتقا پیدا می ...

  sabt123 - 10/21/2017 - 21:30 - 2 comments

 3. فرآیند ثبت شرکتهای انتقالی

  ... فرآیند ثبت شرکت های انتقالی و یا در شرف تاسیس فرآیند ... مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص تبدیل کرد؟ reply ...

  sabt123 - 11/13/2017 - 11:17 - 2 comments

 4. ثبت شرکت سهامی عام

  Select rating Give ثبت شرکت سهامی عام 1/5 Give ثبت شرکت سهامی عام 2/5 ... نوع دیگری از شرکت های قابل قبول تبدیل شود. برای ثبت شرکت سهامی عام باید ...

  sabt123 - 12/14/2016 - 14:56 - 0 comments

 5. ثبت شرکت در استونی

  Select rating Give ثبت شرکت در استونی 1/5 Give ثبت شرکت در استونی 2/5 ... هر گونه دارایی یا حقوق مالی قابل تبدیل به پول و قابل انتقال به شرکت سهامی عام ...

  sabt123 - 11/13/2017 - 11:37 - 2 comments

 6. کارمند امتیازآور

  ... براساس نوع آنها انجام می شود؛ شرکت های پیمانکاری از رتبه 5 تا 1 رتبه بندی ... معمولی به کارمندی امتیازآور تبدیل می کند، هر چند اغلب امتیازات مربوط به ...

  sabt123 - 10/21/2017 - 23:34 - 0 comments

 7. ثبت شرکت سهامی خاص

  Select rating Give ثبت شرکت سهامی خاص 1/5 Give ثبت شرکت سهامی خاص 2/5 ... ی انتقال سهام با نام 9- طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس ...

  sabt123 - 12/14/2016 - 14:10 - 2 comments

 8. ثبت شرکت سهامی خاص

  Select rating Give ثبت شرکت سهامی خاص 1/5 Give ثبت شرکت سهامی خاص 2/5 ... نحوه انتقال سهام با نام، طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس، ...

  sabt123 - 11/07/2017 - 20:28 - 2 comments

 9. ثبت شرکت با مسئولیت محدود در مالزی

  Select rating Give ثبت شرکت با مسئولیت محدود در مالزی 1/5 Give ثبت ... سهامی خاص به شرکت مسئولیت محدود تبدیل کرد؟ reply ...

  sabt123 - 11/12/2017 - 13:04 - 2 comments

 10. مدارک مراحل و هزینه ثبت شرکت دانش بنیان

  ... rating Give مدارک مراحل و هزینه ثبت شرکت دانش بنیان 1/5 Give مدارک مراحل و هزینه ... صنعتی را ندارند می توانند با تبدیل واحد تحقیق و توسعه خود به یک شرکت ...

  sabt123 - 11/12/2017 - 15:12 - 3 comments