نتیجه جستجو

 1. اخذ رتبه پیمانکاری در تبریز

  ... کپی آخرین صورت جلسه مرتبط به تغییر سهام شرکت. ذکر 3 نکته لازم جهت اخذ ... باسلام و وروز بخیر، آدرس باسلام و وروز بخیر، ...

  erfani - 12/19/2017 - 13:55 - 3 comments

 2. اخذ رتبه 5 پیمانکاری

  ... فعلی شرکت و نوع فعالیت شرکت، باعت تغییر هزینه اخذ رتبه 5 خواهد شد. بعد از ارائه ... در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت که می بایستی با آخرین آدرس طبق ...

  sabt123 - 11/02/2017 - 17:21 - 2 comments

 3. اخذ رتبه برای شرکت

  ... • کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. نکته: • مدرک تحصیلی مدیرعامل ... در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق ...

  sabt123 - 11/04/2017 - 23:46 - 2 comments

 4. مدارک مراحل و هزینه ثبت شرکت دانش بنیان

  ... rating Give مدارک مراحل و هزینه ثبت شرکت دانش بنیان 1/5 Give مدارک مراحل و هزینه ... شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور با آدرس ( http://www.ilenc.ir ) مراجعه نمایند و با ... ۱-۱۹٫ در صورتی که شرکت متقاضی تغییر نام داده باشد، به هنگام ثبت نام در ...

  sabt123 - 11/12/2017 - 15:12 - 3 comments

 5. ثبت شرکت با مسئولیت محدود در مالزی

  ... شرکت ها اطمینان حاصل کنند که تغییر و تحولات شرکت، با استناد به صورت جلسه ... نیست و از خود محل دارند چون آدرس شرکت کارگزار آدرس مکاتبه رسمی با شرکت ...

  sabt123 - 11/12/2017 - 13:04 - 2 comments

 6. رتبه بندی شرکت ها

  ... کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. تصاویر کلیه موافقتنامه ها. ... شرکت،در سربرگ با شماره تلفن و آدرس منطبق با آخرین آدرس طبق روزنامه. اصل ...

  BijanZ - 11/11/2017 - 13:16 - 2 comments

 7. مدارک لازم برای رتبه بندی

  ... مدارک لازم برای رتبه بندی شرکت امروزه مهمترین اصل برای یک شرکت ... ۴- کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. ۵- تصاویر کلیه موافقتنامه ها. ... در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق ...

  sabt123 - 11/18/2017 - 10:54 - 0 comments

 8. رتبه بندی شرکت

  ... کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. تصاویر کلیه موافقتنامه ها. ... شرکت،در سربرگ با شماره تلفن و آدرس منطبق با آخرین آدرس طبق روزنامه. ...

  sabt123 - 11/11/2017 - 15:10 - 2 comments

 9. اخذ رتبه

  ... • کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. • تصاویر کلیه موافقتنامه ها. ... در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق ...

  erfani - 02/21/2018 - 09:40 - 0 comments

 10. ثبت شرکت در ایتالیا

  Select rating Give ثبت شرکت در ایتالیا 1/5 Give ثبت شرکت در ایتالیا ... شده است و ساختار بخش مالی را تغییر داده است. تعداد افراد سهام دار نیز ... مانند تصمیم به افتتاح شعبه (با آدرس ثبت شده ، نوع فعالیت انجام می شود، ...

  sabt123 - 11/12/2017 - 14:58 - 2 comments

Pages