نتیجه جستجو

 1. اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک

  ... شرکت کپی/ فایل روزنامه رسمی تغییر موضوع فعالیت شرکت کپی/ فایل روزنامه رسمی ...

  sabt123 - 11/02/2017 - 17:44 - 1 comment

 2. شرایط رتبه بندی شرکت پیمانکاری

  ... • کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. • تصاویر کلیه موافقت نامه ها. ... آخرین اساساسنامه شرکت شامل صفحه موضوع فعالیت ،صفحه تعداد اعضای هیات ...

  erfani - 03/14/2018 - 13:13 - 0 comments

 3. مدارک لازم جهت اخذ رتبه 4 پیمانکاری

  ... خود دریافت کرده اند در جریان این موضوع هستند که رتبه 5 اولین و پایین ترین ... گذشته از دست داده باشد رتبه اش تغییر می یابد. همه اینها در حالی است که ...

  sabt123 - 11/15/2017 - 10:08 - 0 comments

 4. ثبت شرکت IT

  ... هر گونه فناوری است که به تولید، تغییر، ذخیره، برقراری ارتباط و ارسال ... نامه • مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع مدارک ثبت شرکت IT مسئولیت محدود: ...

  erfani - 12/23/2017 - 12:20 - 2 comments

 5. اخذ رتبه پیمانکاری

  ... یا حقوقی گفته می شود که اجرای موضوع پیمان را بر عهده گرفته و با اخذ رتبه ... ۴- کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. ۵- تصاویر کلیه موافقتنامه ها. ...

  sabt123 - 10/21/2017 - 23:49 - 2 comments

 6. اخذ رتبه پیمانکاری

  ... یا حقوقی گفته می شود که اجرای موضوع پیمان را بر عهده گرفته و با اخذ رتبه ... ۴- کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. ۵- تصاویر کلیه موافقتنامه ها. ...

  BijanZ - 11/11/2017 - 13:12 - 2 comments

 7. اخذ رتبه پیمانکاری در تبریز

  ... کپی آخرین صورت جلسه مرتبط به تغییر سهام شرکت. ذکر 3 نکته لازم جهت اخذ ... رسمی تاسیس شرکت با توجه به موضوع ثبت شده فعالیت، اخذ گواهی را از انجمن ...

  erfani - 12/19/2017 - 13:55 - 3 comments

 8. اخذ رتبه پیمانکاری در کرج‎

  ... پیمانکاری به دو دسته فعالیت که موضوع فعالیت آنها در زمینه اجرای پروژه های ... • کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام با سال ها تجربه و استفاده از ...

  erfani - 04/07/2018 - 15:07 - 0 comments

 9. ثبت شرکت سهامی خاص

  ... موارد ذیل باشد: 1- نام شرکت 2- موضوع شرکت به طور صریح و منجز 3- مدت شرکت ... و ترتیب تصفیه ی امور آن. 21- نحوه ی تغییر اساسنامه. ثبت شرکت سهامی خاص: برای ...

  sabt123 - 12/14/2016 - 14:10 - 2 comments

 10. ثبت شرکت و رتبه بندی

  ... شد که پس از مصوبه مزبور به این نام تغییر پیدا کرده است. • در ایران ، چه کسانی ... 6 نظامنامه ی مذکور،اظهارنامه موضوع بند 1 ماده 5 باید به فارسی نوشته ...

  sabt123 - 11/20/2017 - 16:05 - 2 comments

Pages