نتیجه جستجو

 1. مدارک مراحل و هزینه ثبت شرکت دانش بنیان

  ... ۱-۱٫مراحل ثبت نام شرکتها برای دانش بنیان شدن چیست؟ ... ۱-۱۹٫ در صورتی که شرکت متقاضی تغییر نام داده باشد، به هنگام ثبت نام در ...

  sabt123 - 11/12/2017 - 15:12 - 3 comments

 2. شرایط رتبه بندی شرکت پیمانکاری

  ... بیمه با ذکر تاریخ شروع، خاتمه و نام شرکت هایی که بیمه برایشان پرداخت نموده ... • کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. • تصاویر کلیه موافقت نامه ها. ...

  erfani - 03/14/2018 - 13:13 - 0 comments

 3. اخذ رتبه پیمانکاری در اصفهان

  ... بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت هایی که بیمه براي وي پرداخت نموده ... باشد، نداشته سهام شرکت به گونه اي تغییر نکرده باشد که موجب تغییر نوع شرکت شده ...

  erfani - 12/19/2017 - 15:18 - 0 comments

 4. قانون ثبت شرکتها

  ... در قانون تجارت برای ثبت شرکت قوانین و مقررات خاصی اتخاذ شده که ... که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است ... این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند. ...

  erfani - 12/25/2017 - 12:41 - 1 comment

 5. اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک

  ... اخذ رتبه شورای عالی انفورماتیک شرکت هایی که زمینه فعالیت آنها صرفا ... شرکت کپی/ فایل روزنامه رسمی تغییر موضوع فعالیت شرکت کپی/ فایل روزنامه رسمی تغییر نام شرکت کپی/ فایل روزنامه رسمی تغییر ...

  sabt123 - 11/02/2017 - 17:44 - 1 comment

 6. ثبت شرکت در ایتالیا

  ... نامه، اساسنامه شرکت، فهرستی از نام ها و ادرس های اعضا و سهامداران، میزان ... شده است و ساختار بخش مالی را تغییر داده است. تعداد افراد سهام دار نیز ...

  sabt123 - 11/12/2017 - 14:58 - 2 comments

 7. اخذ رتبه 5 پیمانکاری

  ... ی تعیین صلاحیت پیمانکاری که در آن نام شرکت، شماره ی ثبت ، شناسه ی ملی و کد ... فعلی شرکت و نوع فعالیت شرکت، باعت تغییر هزینه اخذ رتبه 5 خواهد شد. بعد از ارائه ...

  sabt123 - 11/02/2017 - 17:21 - 2 comments

 8. مراحل اخذ رتبه

  ... اخذ رتبه برای هر یک از شرکت های نام برده شده می تواند زمان بر و پیچیده باشد، ... و آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام • آگهی تغییرات و یا تصمیمات ...

  erfani - 01/21/2018 - 11:51 - 2 comments

 9. مدارک لازم جهت اخذ رتبه 4 پیمانکاری

  ... گذشته از دست داده باشد رتبه اش تغییر می یابد. همه اینها در حالی است که ... سوابق بیمه(باتاریخ خاتمه و شروع و نام شرکت هایی که برایشان بیمه پرداخت کرده ...

  sabt123 - 11/15/2017 - 10:08 - 0 comments

 10. ثبت شرکت سهامی خاص

  ... مالکیت سهام به دو دسته سهام با نام و سهام بی نام تقسیم می شود . انتقال سهام ... و ترتیب تصفیه ی امور آن. 21- نحوه ی تغییر اساسنامه. ثبت شرکت سهامی خاص: برای ...

  sabt123 - 12/14/2016 - 14:10 - 2 comments

Pages