نتیجه جستجو

 1. راهنمای گام به گام تا ثبت اختراع در ایران

  ... Select rating Give راهنمای گام به گام تا ثبت اختراع در ایران 1/5 Give راهنمای گام به ... فرد نخبه از تسهیلات بنیاد از جمله طرح سرباز نخبه، اعطای گرنت پژوهشی بنیاد (بر ...

  sabt123 - 11/12/2017 - 13:34 - 0 comments

 2. ثبت شرکت و رتبه بندی

  Select rating Give ثبت شرکت و رتبه بندی 1/5 Give ثبت شرکت و رتبه ... برای ثبت فعالیت های تجاری وفق طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب ... " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " است. لازم به ذکر است اداره مذکور ...

  sabt123 - 11/20/2017 - 16:05 - 0 comments

 3. ثبت شرکت دانش بنیان

  Select rating Give ثبت شرکت دانش بنیان 1/5 Give ثبت شرکت دانش ... منجر به درآمدزایی خواهد شد. بخش طرح های صنعتی و مالکیت معنوی محصولات، همیشه از ...

  sabt123 - 11/06/2017 - 17:04 - 0 comments

 4. آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

  ... وبرنامه ریزی کشور مبادله شود . • طرح های صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج ... دو یا چند شخص حقوقی که در اداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت های صنعتی به ثبت رسیده ...

  sabt123 - 11/23/2017 - 12:03 - 0 comments

 5. فرآیند ثبت شرکتهای انتقالی

  Select rating Give فرآیند ثبت شرکتهای انتقالی 1/5 Give فرآیند ثبت ... گذار به قسمت صدور مجوزها و اعلام طرح مورد نظر مرحله دوم : بررسی طرح و تعیین ...

  sabt123 - 11/13/2017 - 11:17 - 0 comments

 6. ثبت شرکت سهامی عام

  Select rating Give ثبت شرکت سهامی عام 1/5 Give ثبت شرکت سهامی عام ... ریخته و اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی ...

  sabt123 - 12/14/2016 - 14:56 - 0 comments

 7. ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی

  Select rating Give ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی 1/5 Give ثبت شرکت ... گذار به قسمت صدور مجوزها و اعلام طرح مورد نظر مرحله دوم : بررسی طرح و تعیین ...

  sabt123 - 11/12/2017 - 15:32 - 0 comments

 8. فرآیند ثبت شرکت در شرف تاسیس

  Select rating Give فرآیند ثبت شرکت در شرف تاسیس 1/5 Give فرآیند ثبت شرکت ... گذار به قسمت صدور مجوزها و اعلام طرح مورد نظر مرحله دوم : بررسی طرح و تعیین ...

  sabt123 - 11/12/2017 - 16:06 - 0 comments

 9. اخذ رتبه

  ... اول، شرکت مربوطه باید در سازمان ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد و قادر به ارائه ... انجام می رسانند و مدت اعتبار رتبه طرح و ساختEPC بالغ بر چهار سال است. شاخص ...

  sabt123 - 11/11/2017 - 15:13 - 0 comments

 10. اخذ رتبه

  ... اول، شرکت مربوطه باید در سازمان ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد و قادر به ارائه ... انجام می رسانند و مدت اعتبار رتبه طرح و ساختEPC بالغ بر چهار سال است. شاخص ...

  BijanZ - 11/11/2017 - 13:08 - 0 comments

Pages