نتیجه جستجو

 1. گواهینامه ایمنی وزارت کار

  ... ایمنی وزارت کار باید گفت؛ طبق قوانین و مقررات آیین نامه ایمنی امور ... انجمن صنفی به صورت حضوری موسسه حقوقی پارسه با درتجربه ای چشمگیر در انجام ...

  sabt123 - 11/11/2017 - 12:22 - 2 comments

 2. ثبت شرکت در ایتالیا

  ... تسهیل ارتباطات بین واحدهای حقوقی و عمومی و ارائه مشاوره درخصوص عملکرد ... فعالیت های شرکت با مقررات حقوقی و قوانین ایتالیا، مشاوره می دهد. چگونگی ثبت ...

  sabt123 - 11/12/2017 - 14:58 - 2 comments

 3. ثبت شرکت و رتبه بندی

  ... و رتبه بندی همه اشخاص حقیقی و حقوقی برای شروع فعالیت انتفاعی و یا غیر ... می گردد، تا در چارچوب معینی از قوانین عمل کنند. به موجب ماده 195 قانون ... شرکت های ایرانی و خارجی برابر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود. ثبت شرکت ...

  sabt123 - 11/20/2017 - 16:05 - 2 comments

 4. ثبت شرکت در کلمبیا

  ... مهاجرت به کلمبیا و کارشناسان حقوقی متخصص در این زمینه مشورت نمایید. ... هویتی شرکای شرکت، نام شرکت، قوانین هیئت مدیره، فعالیت شرکت، شکل سرمایه ... شرکت در کلمبیا نیازمند اطلاع از قوانین حقوقی است که علم این موضوع صرفأ در ...

  sabt123 - 11/13/2017 - 11:43 - 2 comments

 5. ثبت شرکت در ایران

  ... اقتصادی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بشمار می رود، موسسه حقوقی پارسه پیشرو ... شرکت را نیز دریافت نمایند. در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران اولین ...

  erfani - 12/18/2017 - 14:56 - 2 comments

 6. ثبت شرکت در آلمان

  ... عمده ترین ابهامات افراد حقیقی و حقوقی چگونگی ثبت شرکت به ویژه ثبت شرکت در ... تر و اطلاعات شخص متقاضی نسبت به قوانین تجاری آلمان بالاتر باشد میزان ...

  sabt123 - 11/06/2017 - 22:43 - 2 comments

 7. تاسیس شرکت در قزاقستان

  ... - نمایندگی یا شعبه - شخصیت حقوقی محلی تاسیس شرکت و ثبت شعبه یا ... حال تاسیس یک شخصیت حقوقی مطابق با قوانین آن کشور خارجی می باشد که این اسناد می ...

  sabt123 - 11/12/2017 - 12:41 - 1 comment

 8. ثبت شرکت در ارمنستان

  ... اولین گام اشخاص حقیقی و حقوقی برای شروع فعالیت اقتصادی ثبت شرکت ... پارسه تماس حاصل فرمایید. طبق قوانین جدید درکشور ارمنستان و طبق قوانین ...

  sabt123 - 12/09/2017 - 12:48 - 2 comments

 9. ثبت شرکت برای اتباع خارجی

  ... شرکت در ایران می نمایند، براساس قوانین ثبت شرکت ها جهت تاسیس شرکت توسط ... که به آن خواهیم پرداخت، موسسه حقوقی پارسه با بیش از دو دهه سابقه در عرصه ...

  erfani - 01/03/2018 - 12:50 - 2 comments

 10. قانون ثبت شرکتها

  ... در قانون تجارت برای ثبت شرکت قوانین و مقررات خاصی اتخاذ شده که رعایت ... به تشریح آن خواهیم پرداخت، موسسه حقوقی پارسه متخصص در امور ثبت شرکت ها با ...

  erfani - 12/25/2017 - 12:41 - 1 comment

Pages