نتیجه جستجو

 1. رتبه 5 مهندسین پیمانکار

  ... اخذ رتبه پیمانکاری خود بر اساس قوانین موجود باید عمل کنند، قوانینی که برای ... پیمانکار نیز شرکت به عنوان شخصیت حقوقی موظف به ارائه اطلاعات خود برای بررسی ...

  sabt123 - 10/23/2017 - 23:46 - 0 comments

 2. گواهینامه ایمنی پیمانکاران

  ... ایمنی پیمانکاران است، موسسه حقوقی پارسه برای فراهم نمودن رفاه شما ... امور اجتماعی است. با در نظر گرفتن قوانین جدید، کارفرمایان باید در مناقصات ...

  sabt123 - 10/23/2017 - 17:03 - 0 comments

 3. گواهینامه ایمنی وزارت کار

  ... ایمنی وزارت کار باید گفت؛ طبق قوانین و مقررات آیین نامه ایمنی امور ... انجمن صنفی به صورت حضوری موسسه حقوقی پارسه با تجربه ای چشمگیر در انجام ...

  sabt123 - 10/21/2017 - 23:05 - 0 comments

 4. گواهینامه ایمنی وزارت کار

  ... ایمنی وزارت کار باید گفت؛ طبق قوانین و مقررات آیین نامه ایمنی امور ... انجمن صنفی به صورت حضوری موسسه حقوقی پارسه با درتجربه ای چشمگیر در انجام ...

  sabt123 - 11/11/2017 - 12:22 - 0 comments

 5. مدارک مورد نیاز برای تاسیس موسسه فرهنگی هنری چند منظوره

  ... ضوابط به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، افراد ... سایت مربوطه جهت آشنایی با ضوابط و قوانین،موضوع فعالیتها، فرآیند ثبت موسسه و ...

  sabt123 - 11/12/2017 - 13:14 - 0 comments

 6. آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

  ... مشاوره است نزدیک تر شوند، موسسه حقوقی پارسه با دانش حقوقی و تجربه مکفی در ... که در قانون برنامه و بودجه و سایر قوانین مربوط آمده است. شما عزیزان برای کسب ...

  sabt123 - 11/23/2017 - 12:03 - 0 comments

Pages