رتبه 2 مشاور

رتبه 2 مشاور

برای ارائه اطلاعات حقوقی به متقاضيان تعيين رتبه و به خصوص رتبه 2 مشاور، موسسه حقوقی پارسه مجموعه اي از تعاریف و مفاهیم در ارتباط با رتبه 2 مشاور را جهت راهنمایی هرچه بیشتر و بهتر اشخاص حقیقی و حقوقی گردآوری نموده، تا ضمن آگاهی هرچه بیشتر متقاضیان نسبت به موضوع رتبه 2 مشاور، از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آورد، جهت انجام امور رتبه بندی و رتبه 2 مشاور با شماره تلفن 02122883230 تماس گرفته و انجام امور رتبه بندی و رتبه 2 مشاور را به کارشناسان زبده موسسه پارسه محول نمایند.

تعاریف مهم و مفاهیم رتبه بندی مشاوران:

مهندس مشاورحقيقي: شخص حقيقي با تحصيلات دانشگاهي حداقل ليسانس.

مهندسين مشاور حقوقي: شخصيت حقوقي است كه براي انجام خدمات مشاوره اي طبق قوانين و مقررات مربوط بصورت شركت در داخل كشور به ثبت رسيده باشد.

تشخيص صلاحيت: فرآيندي است كه در آن شرايط عمومي و فني متقاضي مورد بررسي و تأييد قرار مي گيرد.

شاخص رتبه بندي: عددي است كه رتبه هر يك از مشاوران حقيقي و حقوقي را در مقايسه با ساير مشاوران تعيين و مشخص مي نمايد.

رتبه: عددي است كه ميزان توان فني مشاوران حقيقي و حقوقي را در يك رشته يا گرايش معين نشان مي دهد.

امتياز: نمراتي است كه به هريك از عوامل لازم براي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي كه اصطلاحاً به آنها ضوابط تشخيص صلاحيت و رتبه بندي اطلاق مي شود.

حدنصاب: حداقل امتياز از مجموع امتيازاتي است كه هر مشاور حقيقي و حقوقي بايد از عوامل لازم براي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي كسب نمايند.

مطالب مرتبط :
رتبه 1 مشاور

رتبه 1 مشاور

به منظور آگاهي متقاضيان تعيين رتبه به و خصوص رتبه 1 مشاور، موسسه حقوقی پارسه مجموعه اي از اطلاعات و اقدامات مورد نياز رتبه 1 مشاور را برای کمک و راهنمایی افراد تهیه کرده، ضمن مطالعه دقيق تشریح موضوع رتبه 1 مشاور، جهت انجام امور رتبه بندی و رتبه 1 مشاور با شماره تلفن 02122883230 تماس گرفته و انجام امور رتبه بندی و رتبه 1 مشاور را به کارشناسان موسسه پارسه محول نمایید.
مهندسین مشاور به دو دسته تقسیم می شوند:
• مهندس مشاورحقيقي: شخص حقيقي با تحصيلات دانشگاهي حداقل ليسانس.
• مهندسين مشاور حقوقي: شخصيت حقوقي است كه براي انجام خدمات مشاوره اي طبق قوانين و مقررات مربوط بصورت شركت در داخل كشور به ثبت رسيده باشد.

مطالب مرتبط :

شرکت مهندسین مشاور
اینکه یک شرکت مهندسین مشاور چیست و چه دستورکاری دارد و چه مسیری را باید طی کند، موضوعی است که در ادامه می خواهیم به آن بپردازیم.
برای اینکه بدانیم شرکت مهندسین مشاور چطور کار می کند باید بدانیم چه تعریفی از این شرکت و مجموعه فعالیتهای آن وجود دارد؟
شرکت مهندسین مشاور اهرمی علمی و فنی است که با دانش روز و بهره برداری از متخصصان و همچنین شناخت بر روی فعالان مهندسی مختلف، برای طرحهای فنی موجود و سرمایه گذار برنامه ریزی و ایفای نقش می کنند.
پتانسیل درآمدزایی در هر شرکت مهندسین مشاور با دیگر شرکت مهندسین مشاور متفاوت است؛ چرا که آنها می توانند علاوه بر ایفای نقش در حوزه فنی، علمی و تخصصی؛ به عنوان یک بنگاه اقتصادی نیز به ایفای نقش و عقد قرارداد بپردازند. انجام، نظارت، مشاوره نصب و راه اندازی از اقداماتی است که توسط این شرکتها باید به انجام برسد.
اما مشاور به چه کسی گفته می شود؟ مشاور یکی از این دو مشخصه را باید داشته باشد، الف) کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی ب) شرکتهایی که بیش از 50 درصد مالکیت آن غیردولتی باشد.
تشخیص صلاحیت شرکت مهندسین مشاور یکی از موضوعات مهم برای این شرکتها در عقد قراردادهای مختلف است، این تشخیص صلاحیت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت می گیرد و مشاوران بر اساس معیارهای موجود در آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران در پایه های 3 و2و 1در هر تخصص و در گروهههای تخصصی در پایه نهایی تعیین صلاحیت می شوند.

مطالب مرتبط :