نتیجه جستجو

 1. ثبت شرکت با مسئولیت محدود در مالزی

  ... می بایست بخشی از سهام حقیقی آن به نام شریک محلی باشد. این نکته بدان معنا نیست ... شرکت ها اطمینان حاصل کنند که تغییر و تحولات شرکت، با استناد به صورت جلسه ...

  sabt123 - 11/12/2017 - 13:04 - 2 comments

 2. ثبت شرکت و رتبه بندی

  ... می شد که پس از مصوبه مزبور به این نام تغییر پیدا کرده است. • در ایران ، چه کسانی ...

  sabt123 - 11/20/2017 - 16:05 - 2 comments

 3. رتبه بندی شرکت ها

  ... تعیین صلاحیت پیمانکاری با ذکر نام شرکت، شماره ی ثبت، شناسه ی ملی و کد ... کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. تصاویر کلیه موافقتنامه ها. ...

  BijanZ - 11/11/2017 - 13:16 - 2 comments

 4. مدارک لازم برای رتبه بندی

  ... صلاحیت پیمانکاری که در آن با ذکر نام شرکت، شماره ی ثبت ، شناسه ی ملی و کد ... ۴- کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. ۵- تصاویر کلیه موافقتنامه ها. ...

  sabt123 - 11/18/2017 - 10:54 - 0 comments

 5. رتبه بندی شرکت های پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی

  ... نباشند. مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در سامانه ی ساجات: • برگه رتبه بندی های ... و آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام • آگهی تغییرات و یا تصمیمات ...

  sabt123 - 11/13/2017 - 16:25 - 1 comment

 6. رتبه بندی شرکت

  ... تعیین صلاحیت پیمانکاری با ذکر نام شرکت، شماره ی ثبت، شناسه ی ملی و کد ... کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. تصاویر کلیه موافقتنامه ها. ...

  sabt123 - 11/11/2017 - 15:10 - 2 comments

 7. اخذ رتبه پیمانکاری در تبریز

  ... شرکت با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت و موسسه منظور، ارائه گواهی (کامل) ... کپی آخرین صورت جلسه مرتبط به تغییر سهام شرکت. ذکر 3 نکته لازم جهت اخذ ...

  erfani - 12/19/2017 - 13:55 - 3 comments

 8. اخذ رتبه پیمانکاری در شیراز

  ... نسخه کپی آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت هایی که بیمه براي وي پرداخت نموده ...

  erfani - 12/20/2017 - 15:50 - 3 comments

 9. اخذ رتبه پیمانکاری

  ... صلاحیت پیمانکاری که در آن با ذکر نام شرکت، شماره ی ثبت ، شناسه ی ملی و کد ... ۴- کپی آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام. ۵- تصاویر کلیه موافقت نامه ها. ...

  sabt123 - 11/02/2017 - 18:17 - 2 comments

 10. اخذ رتبه پیمانکاری

  ... پیمانکاری است، تشخیص صلاحیت نام دارد.(بر اساس آئین نامه تشخیص صلاحیت ... ۴- کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. ۵- تصاویر کلیه موافقتنامه ها. ...

  BijanZ - 11/11/2017 - 13:12 - 2 comments

Pages