نتیجه جستجو

 1. مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه های پیمانکاری

  ... بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکت هایی که بیمه برایشان پرداخت نموده ... فتوکپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام • تصاویر کلیه موافقتنامه ها ...

  erfani - 03/03/2018 - 09:58 - 0 comments

 2. اخذ رتبه برای شرکت

  ... بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکتهایی که بیمه برایشان پرداخت نموده ... • کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. نکته: • مدرک تحصیلی مدیرعامل ...

  sabt123 - 11/04/2017 - 23:46 - 2 comments

 3. رتبه بندی شرکت پیمانکاری‎

  ... صلاحیت پیمانکاری که در آن با ذکر نام شرکت، شماره ی ثبت ، شناسه ی ملی و کد ... ها ، اسناد و مدارک پیمان ، دستور تغییر کارها ، نقشه های کارگاهی ، و اسناد ...

  erfani - 04/03/2018 - 16:23 - 0 comments

 4. رتبه بندی شرکت ها چیست؟

  ... بیمه با ذکر تاریخ شروع، خاتمه و نام شرکت هایی که بیمه برایشان پرداخت نموده ... • کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام • تصاویر کلیه موافقت نامه ها ...

  erfani - 03/06/2018 - 16:10 - 0 comments

 5. اخذ رتبه پیمانکاری در کرج‎

  ... دیگر استان های کشور میباشد . ثبت نام و بارگذاری مدارک و همچینین تاییده ... • کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام با سال ها تجربه و استفاده از ...

  erfani - 04/07/2018 - 15:07 - 0 comments

 6. ثبت شرکت با مسئولیت محدود در مالزی

  ... می بایست بخشی از سهام حقیقی آن به نام شریک محلی باشد. این نکته بدان معنا نیست ... شرکت ها اطمینان حاصل کنند که تغییر و تحولات شرکت، با استناد به صورت جلسه ...

  sabt123 - 11/12/2017 - 13:04 - 2 comments

 7. ثبت شرکت و رتبه بندی

  ... می شد که پس از مصوبه مزبور به این نام تغییر پیدا کرده است. • در ایران ، چه کسانی ...

  sabt123 - 11/20/2017 - 16:05 - 2 comments

 8. رتبه بندی شرکت ها

  ... تعیین صلاحیت پیمانکاری با ذکر نام شرکت، شماره ی ثبت، شناسه ی ملی و کد ... کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. تصاویر کلیه موافقتنامه ها. ...

  BijanZ - 11/11/2017 - 13:16 - 2 comments

 9. مدارک لازم برای رتبه بندی

  ... صلاحیت پیمانکاری که در آن با ذکر نام شرکت، شماره ی ثبت ، شناسه ی ملی و کد ... ۴- کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام. ۵- تصاویر کلیه موافقتنامه ها. ...

  sabt123 - 11/18/2017 - 10:54 - 0 comments

 10. رتبه بندی شرکت های پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی

  ... نباشند. مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در سامانه ی ساجات: • برگه رتبه بندی های ... و آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام • آگهی تغییرات و یا تصمیمات ...

  sabt123 - 11/13/2017 - 16:25 - 1 comment

Pages