نتیجه جستجو

 1. ثبت شرکت ساختمانی

  Select rating Give ثبت شرکت ساختمانی 1/5 Give ثبت شرکت ساختمانی 2/5 Give ...

  erfani - 01/22/2018 - 13:28 - 4 comments

 2. ثبت شرکت مجری ذیصلاح

  Select rating Give ثبت شرکت مجری ذیصلاح 1/5 Give ثبت شرکت مجری ... به ذکر است مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلف هستند از مجری ذیصلاح ...

  erfani - 01/17/2018 - 13:08 - 2 comments

 3. رتبه بندی شرکت های پیمانکاری اصفهان‎

  ... Select rating Give رتبه بندی شرکت های پیمانکاری اصفهان‎ 1/5 Give رتبه ... ثبت و رتبه بندی شرکت های پیمانکاری در شهر ...

  erfani - 03/18/2018 - 15:14 - 0 comments

 4. رتبه بندی شرکت پیمانکاری چیست؟

  ... Select rating Give رتبه بندی شرکت پیمانکاری چیست؟ 1/5 Give رتبه بندی شرکت ... و برنامه ریزی استانی که محل ثبت شرکت در آن میباشد اقدام گردد. لازم به ...

  erfani - 03/14/2018 - 12:42 - 0 comments

 5. رتبه بندی شرکت پیمانکاری‎

  ... Select rating Give رتبه بندی شرکت پیمانکاری‎ 1/5 Give رتبه بندی شرکت ... که در آن با ذکر نام شرکت، شماره ی ثبت ، شناسه ی ملی و کد اقتصادی و ذکر رتبه ها ...

  erfani - 04/03/2018 - 16:23 - 0 comments

 6. اصول اخذ رتبه پیمانکار

  ... اساس میزان توان مالی و قراداد های شرکت و همچنین اعضای امتیاز آور شرکت است، ... محسوب می شود. بعد از فرآیند ثبت شرکت و اخذ رتبه ، شرکت های پیمانکار ...

  erfani - 01/23/2018 - 11:59 - 1 comment