شرکت مهندسین مشاور
اینکه یک شرکت مهندسین مشاور چیست و چه دستورکاری دارد و چه مسیری را باید طی کند، موضوعی است که در ادامه می خواهیم به آن بپردازیم.
برای اینکه بدانیم شرکت مهندسین مشاور چطور کار می کند باید بدانیم چه تعریفی از این شرکت و مجموعه فعالیتهای آن وجود دارد؟
شرکت مهندسین مشاور اهرمی علمی و فنی است که با دانش روز و بهره برداری از متخصصان و همچنین شناخت بر روی فعالان مهندسی مختلف، برای طرحهای فنی موجود و سرمایه گذار برنامه ریزی و ایفای نقش می کنند.
پتانسیل درآمدزایی در هر شرکت مهندسین مشاور با دیگر شرکت مهندسین مشاور متفاوت است؛ چرا که آنها می توانند علاوه بر ایفای نقش در حوزه فنی، علمی و تخصصی؛ به عنوان یک بنگاه اقتصادی نیز به ایفای نقش و عقد قرارداد بپردازند. انجام، نظارت، مشاوره نصب و راه اندازی از اقداماتی است که توسط این شرکتها باید به انجام برسد.
اما مشاور به چه کسی گفته می شود؟ مشاور یکی از این دو مشخصه را باید داشته باشد، الف) کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی ب) شرکتهایی که بیش از 50 درصد مالکیت آن غیردولتی باشد.
تشخیص صلاحیت شرکت مهندسین مشاور یکی از موضوعات مهم برای این شرکتها در عقد قراردادهای مختلف است، این تشخیص صلاحیت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت می گیرد و مشاوران بر اساس معیارهای موجود در آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران در پایه های 3 و2و 1در هر تخصص و در گروهههای تخصصی در پایه نهایی تعیین صلاحیت می شوند.

مطالب مرتبط :

Pages